Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Microsoft Excel - dla analityków
Czas trwania
3 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
499 zł netto
Kod szkolenia
MSEXCEL-AN

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte już od 540 netto/os. Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie klienta w dowolnym miejscu w Polsce i poza granicami.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela pod kątem tworzenia analiz, raportów i podsumowań
Wymagania:

 • Znajomość systemu Windows
 • Podstawy MS Excel
 • Program

  1. Makra
   • Rejestrowanie i edycja makr
   • Miejsca przechowywania makr
   • Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów
  2. Środowisko VBA
   • Visual Basic Editor i jego opcje
   • Skróty klawiszowe
   • Optymalizacja środowiska
  3. Wstęp do programowania proceduralnego
   • Procedury: Function, Sub
   • Typy danych
   • Instrukcja warunkowa If...Then....Elseif....Else....End If
   • Instrukcja Case
   • Pętle do...loop while, until
   • Pętla for ... next
   • Instrukcje przerwania pętli (exit)
  4. Ciągi znaków
   • Łączenie ciągów znaków (konkatenacja)
   • Konwersja na inne typy - niejawna i jawna
   • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
  5. Visual Basic
   • Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
   • Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
   • Deklaracja zmiennych
   • Zasięg i czas życia zmiennych
   • Operatory i ich priorytety
   • Opcje modułów
   • Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
   • Obiekty, klasy, metody i własności
   • Zabezpieczanie kodu
   • Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
  6. Debugging
   • Przetwarzanie krokowe
   • Okienko Locals
   • Okienko Immediate
   • Pułapki - Watches
   • Call Stack
  7. Obsługa błędów
   • Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
   • Przechwytywanie i obsługa run-time errors
   • Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo label, On Error GoTo 0
  8. Model Obiektów Excel
   • Obiekt Application
   • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
   • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
   • Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell, ....
   • Obiekt Selection
   • Kolekcja Range
   • Obiekt Cells
   • Wyświetlanie danych na pasku status (statusbar)
   • Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
   • Pomiar czasu za pomocą metody Timer
  9. Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych
   • Referencje do zewnętrznych źródeł danych
   • Wykorzystanie biblioteki ADO
   • Obiekty ADO:
    • Connection
    • Command
    • Recordset
   • Łańcuch połączenia - connection string
   • Tworzenie połączeń z różnymi bazami danych: Microsoft Access, Oracle, MySQL
  10. Raportowanie
   • Wstęp do języka SQL
   • Podstawowe konstrukcje języka SQL (SELECT, UPDATE, INSERT INTO, DELETE)
   • Wywoływanie kwerend Microsoft Access z poziomu Excela
   • Formularze jako wsparcie w obsłudze baz danych

  Szkolenia poprzedzające

  Szkolenia kontynuujące

  Proponowane terminy

  Termin od Do Miasto Cena Opcje
  22-01-2018 24-01-2018 Kraków 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  22-01-2018 24-01-2018 Warszawa 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  22-01-2018 24-01-2018 Katowice 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  22-01-2018 24-01-2018 Wrocław 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  19-02-2018 21-02-2018 Kraków 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  19-02-2018 21-02-2018 Warszawa 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  19-02-2018 21-02-2018 Katowice 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  19-02-2018 21-02-2018 Wrocław 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  19-03-2018 21-03-2018 Kraków 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  19-03-2018 21-03-2018 Warszawa 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  19-03-2018 21-03-2018 Katowice 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  19-03-2018 21-03-2018 Wrocław 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  16-04-2018 18-04-2018 Kraków 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  16-04-2018 18-04-2018 Warszawa 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  16-04-2018 18-04-2018 Katowice 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  16-04-2018 18-04-2018 Wrocław 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  21-05-2018 23-05-2018 Kraków 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  21-05-2018 23-05-2018 Warszawa 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  21-05-2018 23-05-2018 Katowice 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  21-05-2018 23-05-2018 Wrocław 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  11-06-2018 13-06-2018 Kraków 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  11-06-2018 13-06-2018 Warszawa 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  11-06-2018 13-06-2018 Katowice 499 zł netto Rezerwuj Pokaż
  11-06-2018 13-06-2018 Wrocław 499 zł netto Rezerwuj Pokaż