Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Microsoft Excel - analiza biznesowa
Czas trwania
2 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
499 zł netto
Kod szkolenia
MSEXCEL-AB

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Podstawy analizy biznesowej w z wykorzystaniem MS Excel
Wymagania:

 • Znajomość systemu Windows
 • Podstawy MS Excel
 • Program

  1. Podstawowe informacje o programie Excel
   • Typy danych Excela
   • Wyszukiwanie wartości w arkuszu kalkulacyjnym
   • Nazywanie zakresu Tworzenie zakresów etykiet
   • Modyfikowanie nazwanych zakresów
   • Tworzenie własnych formatów liczbowych
   • Tworzenie nazwanego stylu
   • Tworzenie szablonu użytkownika
   • Ochrona arkuszy
  2. Praca z zewnętrznymi danymi
   • Eksportowanie i importowanie danych
   • Eksportowanie i importowanie do pliku XML
   • Importowanie danych z baz danych
   • Połączenia z bazą danych lub plikiem XML
   • Analizowanie danych w trybie online - kwerendy sieci Web
  3. Zagadnienia analityczne
   • Opcja Szukaj wyniku
   • Dodatek Analysis ToolPack
   • Scenariusze, menedżer scenariuszy
   • Dodatek Solver i optymalizacja danych
   • Makra i tworzenie własnych funkcji
   • Uruchamianie i nagrywanie makr
   • Praca z kodem VBA
  4. Wartość pieniądza w czasie
   • Obecna i przyszła wartość kapitału
   • Kapitalizacja i dyskontowanie
   • Odsetki proste i składane
   • Nominalna i efektywna stopa procentowa
   • Strumienie pieniężne
   • Amortyzacja
  5. Wyszukiwanie i dane
   • Funkcje wyszukiwania i dopasowywania
   • Funkcje PODAJ.POZYCJĘ (MATCH) oraz INDEKS (INDEX)
   • Zaawansowane zarządzanie listami wartości
   • Walidowanie wartości wpisywanych do komórek
   • Funkcje baz danych
   • Podsumowanie danych za pomocą histogramu
   • Odwołania cykliczne - aspekty praktyczne
  6. Tabele i wykresy przestawne
   • Dynamiczny opis danych z wykorzystaniem tabel przestawnych
   • Elementy i pola obliczeniowe
   • Wizualizacja danych za pomocą wykresów przestawnych
  7. Zaawansowane funkcje
   • Funkcje logiczne
   • Funkcje matematyczne i statystyczne
   • Funkcje finansowe

  Szkolenia poprzedzające

  Szkolenia kontynuujące