Najważniejsze informacje

BESTSELLER!
Tytuł szkolenia
VBA w Excel - wstęp do programowania
Czas trwania
3 dni
Średnia ocena
4.93 / 5
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
749 zł netto
Kod szkolenia
VBAEX1

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Wykorzystanie VBA w MS Excel.

Wymagania:

 • Podstawy MS Excel
 • Program

  1. Środowisko VBA
   • Visual Basic Editor i jego opcje
   • Zarządzanie komponentami
   • Skróty klawiszowe
   • Optymalizacja środowiska
  2. Debugging
   • Przetwarzanie krokowe
   • Okienko Locals
   • Okienko Immediate
   • Pułapki - Watches
   • Call Stack
  3. Visual Basic
   • Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
   • Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
   • Deklaracja zmiennych
   • Zasięg i czas życia zmiennych
   • Operatory i ich priorytety
   • Opcje modułów
   • Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
   • Obiekty, klasy, metody i własności
   • Zabezpieczanie kodu
   • Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
  4. Wstęp do programowania proceduralnego
   • Procedury: Function, Sub
   • Typy danych
   • Instrukcja warunkowa if ... then ... elseif ... else ... end if
   • Instrukcja case
   • Pętle do ... loop while, until
   • Pętla for ... next
   • Instrukcje przerwania pętli (exit)
   • Przetwarzanie macierzy
  5. Ciągi znaków
   • Łączenie ciągów znaków (konkatenacja)
   • Konwersja na inne typy (niejawna i jawna)
   • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
  6. Obsługa błędów
   • Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
   • Przechwytywanie i obsługa run-time errors
   • Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo
  7. Model Obiektów Excel
   • Obiekt Application
   • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
   • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
   • Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell
   • Obiekt Selection
   • Kolekcja Range
   • Obiekt Cells
   • Wyświetlanie danych na pasku status
   • Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
   • Pomiar czasu za pomocą metody Timer
  8. Obsługa zdarzeń w języku VBA
   • Czym jest zdarzenie?
   • Reagowanie na zdarzenie i tworzenie procedury obsługi zdarzenia
   • Wywoływanie procedur obsługi zdarzenia
   • Obsługa często występujących zdarzeń
  9. Formularze VBA
   • Tworzenie własnych formularzy
   • Wywoływanie formularza z poziomu kodu
   • Wykorzystanie formularzy w arkuszu
  10. Makra
   • Rejestrowanie i edycja makr
   • Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów

  Szkolenia poprzedzające

  Szkolenia kontynuujące

  Proponowane terminy

  Termin od Do Miasto Cena Opcje
  03-09-2018 05-09-2018 Kraków 749 zł netto Rezerwuj Pokaż
  03-09-2018 05-09-2018 Katowice 749 zł netto Rezerwuj Pokaż
  03-09-2018 05-09-2018 Wrocław 749 zł netto Rezerwuj Pokaż
  03-09-2018 05-09-2018 Warszawa 749 zł netto Rezerwuj Pokaż
  05-11-2018 07-11-2018 Kraków 749 zł netto Rezerwuj Pokaż
  05-11-2018 07-11-2018 Katowice 749 zł netto Rezerwuj Pokaż
  05-11-2018 07-11-2018 Wrocław 749 zł netto Rezerwuj Pokaż
  05-11-2018 07-11-2018 Warszawa 749 zł netto Rezerwuj Pokaż