Najważniejsze informacje

Tytuł szkolenia
Microsoft Office - wprowadzenie do programów Word i Excel
Czas trwania
2 dni
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
499 zł netto
Kod szkolenia
MSOFFICE-WE

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opis szkolenia

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu.

Wymagania:

 • Windows
 • Program

   MS Word
  1. Wprowadzenie do używania edytorów tekstów
   • Możliwości komputerowego przetwarzania tekstów
   • Tworzenie i zapis dokumentów
   • Szybkie i precyzyjne poruszanie się po dokumencie
  2. Style
   • Znaczenie stylów dla łatwego utrzymania spójności, przejrzystości i estetyki dokumentu
   • Grupy stylów i ich zastosowanie
   • Szybka zmiana formatowania tekstu podstawowego
   • Formatowanie tytułów i środki typograficzne używane do ich wyróżniania
   • Ogólne zasady uzyskiwania przejrzystości i estetyki tekstów
  3. Listy - wypunktowania i wyliczenia
   • Zastosowanie wypunktowań oraz wyliczeń
   • Utrzymanie jednolitego wyglądu list w całym dokumencie
   • Szybka zmiana wyglądu list
   • Zmiana kolejności lub poziomu dla elementu listy
  4. Budowa i zastosowanie tabel
   • Wstawianie tabel
   • Estetyka i przejrzystość tabel (m.in. zmiana kroju i wielkości pisma oraz krawędzi, wewnętrznych marginesów i koloru tła komórek)
   • Modyfikacja tabel (m.in. dodawanie i usuwanie kolumn oraz wierszy, a także tworzenie nagłówków wspólnych dla kilku kolumn)
  5. Nagłówki i stopki stron
   • Zastosowanie
   • Ustawienie osobnego nagłówka/stopki dla pierwszej strony dokumentu
   • Użycie automatycznej numeracji stron (w tym numeracji w postaci "Nr kolejny strony / Ilość stron w dokumencie")
   • Wstawienie na wszystkich stronach informacji z metryki dokumentu (np. tytuł, autora lub datę aktualizacji)
   • Zmiana kroju i wielkości pisma dla numerów stron (niezależnie od pozostałej zawartości nagłówka/stopki)


   MS Excel
  1. Wprowadzenie
   • Podstawowe wiadomości o programie
   • Budowa głównego okna programu
   • Operacje na skoroszytach (zeszytach) i arkuszach
  2. Wprowadzanie i modyfikacja danych w komórkach arkusza
  3. Formatowanie danych
   • Ustalanie sposobu wyświetlania różnych typów danych oraz wyników obliczeń (np. dat, kwot, procentów czy ułamków)
   • Ustalanie krawędzi oraz tła komórek
   • Formatowanie tytułów wierszy i kolumn
   • Używanie stylów
  4. Nawigacja
   • Przemieszczanie się w obszernych arkuszach
   • Równoległa praca na wielu arkuszach/skoroszytach
  5. Kopiowanie i przenoszenie danych
   • Zaznaczanie obszarów (zakresów komórek)
   • Przemieszczanie danych
   • Wklejanie specjalne
   • Automatyczne wypełnianie komórek ciągami (seriami) danych (np. liczb porządkowych czy dat kolejnych dni roboczych)
  6. Formuły, adresy i nazwy komórek
   • Tworzenie, modyfikacja i kopiowanie formuł
   • Odwołania cykliczne
   • Formatowanie warunkowe
   • Typy adresów i ich zastosowanie
   • Odwołania do innych arkuszy i skoroszytów
   • Używanie nazw komórek
  7. Funkcje
   • Ogólne zasady używania funkcji
   • Najczęściej używane funkcje
   • Zagnieżdżanie funkcji
   • Użycie funkcji warunkowych
   • Kreator funkcji
  8. Wykresy
   • Główne typy wykresów i ich zastosowanie
   • Ogólne zasady tworzenia przejrzystych wykresów
   • Tworzenie wykresów
   • Elementy składowe wykresów i ich modyfikacja
   • Tworzenie własnych typów wykresów

  Szkolenia poprzedzające

  Szkolenia kontynuujące