Najważniejsze informacje

BESTSELLER!
Tytuł szkolenia
JavaScript + Debugowanie + Optymalizacja
Czas trwania
3 dni
Średnia ocena
4.78 / 5
Odbywa się w miastach
Wrocław,
Warszawa,
Kraków,
Katowice
Ceny
1699 zł netto
Kod szkolenia
JSJQDBGOPT

Vouchery z roczną ważnością

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym. Wpłacana kwota jest dowolna. Vouchery są ważne przez rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem.


Szkolenie z tabletem

Istnieje możliwość wykupu szkolenia wraz z tabletem. Na tablecie dostarczane są materiały szkoleniowe. Urządzenie w takiej sytuacji jest traktowane jako nośnik.Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie klienta lub w naszych salach. Przy grupach 4 i więcej osób może to być korzystniejsze cenowo. Ponadto istnieje możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta.
Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Opinie uczestników:

Opis szkolenia

Jest to kompleksowe szkolenie z zakresu języka JavaScript. Od podstaw do zaawansowanych zagadnień związanych z optymalizacją wydajności. Całe szkolenie poświęcone jest temu językowi oraz technikom programistycznym związanym z tym językiem - takim jak debuggowanie skryptów w przeglądarce.

Program

 1. Wstęp do JavaScript
  1. Zastosowania
   1. JS w przelądarce
   2. JS w Node.js
   3. JS w animacjach 3D
   4. Itp.
  2. Wstęp
   1. Klauzula ‘use strict’
 2. Proste typy zmiennych
  1. Liczbowe
  2. Tekstowe
  3. Logiczne
  4. Daty
  5. Proste konwersje typów
  6. Problematyczne konwersje
 3. Operatory i instrukcje warunkowe
  1. Operatory
   1. Arytmetyczne
    1. Przypisania „=”
    2. Porównania „==” i „===”
    3. Nierówności „!=” i „!==”
    4. Większości i mniejszości „<” i „>”
    5. Większe/mniejsze równe „>=”, „<=”
   2. Logiczne
    1. Operator „&&”
    2. Operator „||”
    3. Operator „!”
   3. Operatory bitowe
   4. Porównywanie różnych typów zmiennych
  2. Instrukcja IF i jej pochodne
  3. Instrukcja Switch
  4. Trójargumentowiec
 4. Pętle
  1. Pętla For
  2. Pętla While
  3. Pętla Do/While
  4. Pętla For/in
  5. Słowa kluczowe „break” i „continue”
 5. Tablice
  1. Tworzenie tablic
  2. Tablice asocjacyjne
  3. Podobieństwo do obiektów
  4. Jak poprawnie tworzyć tablice
 6. Obsługa dat w JS
 7. Tworzenie funkcji
  1. Tworzenie funkcji
  2. Funkcje anonimowe
 8. Zdarzenia
  1. OnChange
  2. OnClick
  3. onMouseOver
  4. onMouseOut
  5. onKeyDown
  6. onKeyUp
  7. onLoad
  8. OnMouseEnter
  9. OnMouseLeave
  10. OnMouseMove
  11. Inne
 9. Praca z drzewem DOM
  1. getElementById
  2. getElementsByTagName
  3. getElementsByClassName
  4. Zamiana elementów
   1. .innerHTML
   2. .attribute
   3. setAttribute
   4. style
  5. Dodawanie i usuwanie elementów
   1. createElement
   2. removeChild
   3. appendChild
   4. replaceChild
  6. Podpinanie zdarzeń
 10. Obsługa formularzy
  1. Dostęp do formularzy
 11. Validation API i wyrażenie regularne
  1. Walidacja danych
  2. Proste wyrażenia regularne
  3. Wyrażenia regularne na przykładach
 12. Praca z przeglądarką
  1. Właściwość „screen”
  2. Właściwość „window”
  3. Właściwość „location”
  4. Właściwość „history”
  5. Właściwość „nawigator”
  6. Zdarzenia czasowe (setTimeOut, setInterval)
  7. Cookies
  8. LocalStorage
  9. Inne właściwości
 13. AJAX
  1. Żądanie GET
  2. Żądanie POST
  3. Żądanie PUT
  4. Żądanie DELETE
 14. Obiekty w JavaScript
  1. Tworzenie obiektów
  2. Przetwarzanie obiektów
  3. Dziedziczenie
 15. Try…Catch, czyli obsługa błędów
 16. JavaScript Closures
 17. Prototypy i rozszerzanie wbudowanych obiektów
 18. Omówienie narzędzi developerskich (WebKit)
  1. Zakładka „Elements”
  2. Zakładka „Sources”
  3. Zakładka „Network”
  4. Zakładka „Timeline”
  5. Zakładka „Profiles”
  6. Zakładka „Resources”
  7. Zakładka „Audits”
  8. Zakładka „Console”
 19. DEBUGOWANIE
  1. Breakpoints
  2. Praca z debugerem
  3. Stos wywołań
  4. Podglądanie żądań HTTP
  5. Filtrowanie danych
  6. Przeglądanie dołączonych zasobów
 20. Optymalizacja
  1. Logi
  2. Groupowanie logów
  3. Badanie obciążenia CPU poszczególnych kawałków kodu
  4. Badanie czasu wykonania
  5. Analiza czasu ładowania strony (Waterfall)

Szkolenia poprzedzające

Nazwa szkolenia
Tworzenie strony wizytówki z HTML5, CSS3, Bootstrap
Podstawy HTML

Szkolenia kontynuujące

Nazwa szkolenia
Node.js i MongoDB