Czas trwania:
4 dni
Cena netto:
1999 PLN netto
Średnia ocena:
4.93 /5   
Stopień trudności:   
Średnia liczba uczestników:   
5

Szkolenie zamknięte

Istnieje możliwość realizacji tego szkolenia w formie zamkniętej w siedzibie klienta lub w jednej z naszych sal. Przy większych grupach jest to korzystniejsze ekonomiczne, można też dostosować program szkolenia.

Pokaż więcej

Vouchery

Istnieje możliwość wykupienia vouchera z roczną ważnością. Można zakupić przedpłaconą usługę szkoleniową w jednym okresie rozliczeniowym, a zrealizować w innym.Opis szkolenia


Program szkolenia


 1. Podzapytania
  • podzapytanie w klauzuli WHERE
  • podzapytanie w klauzuli HAVING
  • podzapytanie w klauzli FROM
  • podzapytanie w klauzuli SELECT
  • podzapytanie skorelowane
  • operatory IN , NOT IN
  • operatory EXISTS , NOT EXISTS
  • operatory ANY,ALL
  • Klauzula With
  • zapytania rekursywne
 2. Import, eksport danych
  • COPY TO
  • COPY FROM
 3. Instrukcje sterujace w SQL
  • operator CASE
  • operator DECODE
 4. Instrukcja Merge
 5. Agregacja
  • funkcje agregujące
  • grupowanie
  • klauzula HAVING
  • klauzula ROLLUP
  • klauzula CUBE
  • funkcja GROUPING
  • Porównanie WHERE i HAVING pod kątem optymalizacyjnym.
 6. Wyrażenia regularne
  • funkcje
  • wzorce
  • wyszukiwanie
  • przetwarzanie danych
 7. Funkcje analityczne
  • składnia
  • partycje
  • okna
  • bieżący wiersz
  • funkcje rankingu
  • row_number
  • rank
  • dense_rank
  • percent_rank
  • lead
  • lag
  • first_value
  • last_value
  • nth_value
 8. Inne obiekty bazy danych
  • Tabele tymczasowe
  • Tabele partycjonowane
  • Widoki zmaterializowane
  • Linki bazodanowe
  • Synonimy
 9. Schemat informacyjny
 10. Pozyskiwanie informacji na temat obiektów bazy danych
 11. Wprowadzenie do języka PL/pgSQL
 12. Różnice między językami SQL ,a PL/pgSQL
 13. Programy klienckie
 14. Zmienne i stałe
  • tworzenie
  • przypisywanie wartości
  • zasięg
 15. Komunikaty
 16. Operatory
 17. Funkcje wbudowane
 18. Instrukcje sterujące
  • instrukcja IF
  • instrukcja CASE
 19. Pętle
  • pętla FOR
  • pętla EXIT WHEN
  • pętla WHILE
 20. Wyjątki
  • wyjątki predefiniowane
  • własne wyjątki
  • obsługa wyjątków
 21. Złożone typy danych
  • Rekord
  • Type
  • Tablica
 22. SQL w kodzie PL/pgSQL
  • polecenie INSERT
  • polecenie INSERT INTO SELECT
  • polecenie UPDATE
  • polecenie DELETE
  • polecenie SELECT
 23. Kursory
  • kursor jawny
  • kursor niejawne
  • pętla kursorowa
  • parameteryzacja kursora
  • refcursor
 24. Funkcje
  • funkcje nie zwracające wartości
  • funkcje zwracające jedna wartosc
  • funkcje zwracjace rekord
  • funkcje zwracające tablice
  • funkcje zwracające wynik zapytania
 25. Wyzwalacze
  • obiektowe
  • wierszowe
  • na widokach
 26. SQL dynamiczny
  • polecenia DDL i DCL
  • dynamiczne kursory
  • dynamiczny PL/pgSQL
 27. Transakcyjność w PL/pgSQL
 28. Optymalizacja wykonania kodu PL/pgSQL
 29. Najlepsze praktyki w pisaniu kodu
Terminy gwarantowane


Opinie uczestników o tym szkoleniu


Opinie pochodzą z ankiet wypełnianych przez uczestników na koniec każdego szkolenia. Sprawdź jak uczestnicy oceniają to szkolenie. Dowiedz się dlaczego warto szkolić się u nas od osób które już tu były i dlaczego 98% naszych klientów poleca nas swoim znajomym!


Wykładowcy
Sprawdź kto będzie prowadził to szkolenie. Nasi wykładowcy to w 100% praktycy którzy cały czas pracują z technologią której szkolą. Dzięki temu uzyskujesz maksimum wartościowej wiedzy.
Andrzej Klusiewicz

Typowy backendowiec i fanatyk wydajności. Zawodowo programista Java/Python i administrator baz danych Oracle i PostgreSQL od ponad dekady. Autor blogów "O Oracle ludzkim głosem" oraz "O Androidzie ludzkim głosem", a także wielu popularnych publikacji. Prywatnie szczęśliwy tata, interesuje się systemami walki wręcz, survivalem oraz nowymi sposobami na robienie tego co lubi i życiem z tego ;)