Opis kategorii szkoleń

Automatyzacja Testów w Javie

Automatyzacja testów niesie ze sobą niewymierne korzyści. Główną jego rolą jest wsparcie dla stale wykonywanych testów regresyjnych, w szczególności testów głównych funkcjonalności oraz miejsc podatnych na generowanie błędów jak i miejsc o wysokiej podatności na ataki zewnętrzne.
Nasze szkolenie pozwoli Wam na łatwiejsze utrzymanie oraz rozwijanie testów w długiej perspektywie czasu, zmniejszenie kosztów utrzymania projektów poprzez zautomatyzowanie wielu procesów, zwiększenie poziomu pokrycia testowego, zmniejszenie ryzyka projektowego i produktowego, zwiększenie świadomości zapewnienia jakości, zwiększenie odpowiedzialności za jakość Waszego produktu. Obecnie większość firm decydujących się na automatyzację testów wybiera narzędzia oparte na współpracy z językiem Java takie jak Selenium Webdriver ze względu na szeroką gamę dostępnych bibliotek i rozwiązań umożliwiających testowanie wszelkiego rodzaju aplikacji niezależnie od technologii w której zostały stworzone. Obecnie nawet projekty tworzone w PHP testowane w technologiach opartych o język java.
W tej kategorii znajdziesz szkolenia z zakresu

  • Testów automatycznych
  • Selenium Webdriver
  • Continous integration
  • BDD

Opinie uczestników:

Terminy gwarantowane w tej kategorii

Tytuł szkolenia Miasto Termin Miejsca Opcje
Selenium WebDriver, API, BDD, Continous Integration pełna automatyzacja testów w Javie Warszawa 2018-10-15 7 Pokaż

Podkategorie szkoleń

Automatyzacja testów

Nie znalazłeś szkolenia którego szukasz?
Organizujemy również szkolenia zamknięte dostosowując progam do potrzeb klienta. Możemy zorganizować szkolenie z zagadnieniami dokładnie wg wytycznych, lub pomóc Ci określić jakie zagadnienia powinny znaleźć się w programie by szkolenie spełniło Twoje oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsulatantami.