Podstawy Oracle SQL

3 dni 1499 zł netto

Opis

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:
 • Korzystać z podstawowych narzędzi developerskich dostarczanych przez Oracle
 • Odpytywać bazę danych w celu pobrania danych
 • Tworzyć skomplikowane raporty na podstawie danych
 • Tworzyć i zarządzać obiektami niezbędnymi do przechowywania danych
 • Modyfikować, dodawać i kasować dane w sposób bezpiecznych dla spójności danych.

Szkolenie to jest dostępne także jako część pakietu "Backend Developer"

Program

 1. Wstęp do bazy danych Oracle
 2. SQL*Plus i SQL Developer
 3. Tworzenie prostych zapytań
  • składnia zapytań
  • wybór kolumn
  • aliasowanie kolumn
  • tabela DUAL
 4. Sortowanie danych
  • klauzula ORDER BY
  • sortowanie po jednej kolumnie/wyrażeniu
  • sortowanie po wielu kolumnach/wyrażeniach
  • sortowanie danych typu NULL
 5. Filtrowanie danych
  • klauzula WHERE
  • operatory porówaniania
  • różne typy warunków
  • operatory logiczne
 6. Funkcje wbudowane
  • funkcje operujące na ciągach znakowych
  • funkcje operujące na liczbach
  • funkcje operujące na datach
 7. Konwersja danych
  • do ciągu znakowego
  • na liczbę
  • na datę
 8. Agregacja danych
  • funkcje agregujące
  • grupowanie danych
  • filtrowanie danych po agregacji
 9. Tworzenie zapytań na podstawie wielu tabel
  • różne typy złączeń
  • złączenia wewnętrzne
  • złączenia zewnętrzne
  • złączenia w klauzuli WHERE
  • złączenie kartezjańskie
  • samozłączenia
 10. Podzapytania
  • podzapytania w klauzuli FROM
  • podzapytania w klauzuli WHERE
  • podzapytania w klauzuli SELECT
  • podzapytania skorelowane
 11. Operatory zbiorowe
  • rodzaje operatorów
  • zastosowanie kilku operatorów w jednym zapytaniu
 12. Instrukcje z grupy DML
  • modyfikowanie danych
  • wstawianie rekordów
  • usuwanie rekordów
  • manipulowanie danymi na podstawie innej tabeli
 13. Zarządzanie transakcjami
  • commit
  • rollback
  • savepoint
 14. Instrukcje z grupy DDL
  • obiekty bazy danych
  • tworzenie tabel
  • modyfikacja tabel
  • usuwanie tabel
  • zarządzanie innymi obiektami bazy danych

Terminy

Termin od Do Miasto Cena Cena z tabletem
01-10-2018 03-10-2018 Kraków 1499 zł netto
01-10-2018 03-10-2018 Katowice 1499 zł netto
01-10-2018 03-10-2018 Wrocław 1499 zł netto
01-10-2018 03-10-2018 Warszawa 1499 zł netto
05-11-2018 07-11-2018 Kraków 1499 zł netto
05-11-2018 07-11-2018 Katowice 1499 zł netto
05-11-2018 07-11-2018 Wrocław 1499 zł netto
05-11-2018 07-11-2018 Warszawa 1499 zł netto
03-12-2018 05-12-2018 Kraków 1499 zł netto
03-12-2018 05-12-2018 Katowice 1499 zł netto
03-12-2018 05-12-2018 Wrocław 1499 zł netto
03-12-2018 05-12-2018 Warszawa 1499 zł netto
10-12-2018 12-12-2018 Wrocław 1499 zł netto

Kontakt

Osoba kontaktowa: Monika Bożko
Telefon: 733908205
Email biuro@jsystems.pl / m.bozko@jsystems.pl