T-SQL - szkolenie deweloperskie

4 dni 1697 zł netto

Opis

Opis szkolenia:
Szkolenie przedstawia wiedzę oraz techniki budowania baz danych. Dodatkowo kurs wprowadza deweloperów do zagadnień związanych z wydajnością baz danych oraz pisania wydajnych zapytań T-SQL.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone dla aktualnych lub przyszłych deweloperów chcących zdobyć lub usystematyzować wiedzę w zakresie budowy baz danych oraz wykorzystanie wbudowanych mechanizmów realizujących wymagania biznesowe.

Program

 1. Wprowadzenie do SQL Server
  • Protokoły połączenia
  • Usługi SQL Server
  • SSDT
  • Configuration Manager
 2. Typy danych
  • Znakowe
  • Numeryczne
  • Czasowe
  • Wartości unikalne
  • Wartość nieznana NULL
  • Unicode
 3. Normalizacja baz danych
  • Schematy
  • Klucze podstawowe
  • Klucze obce
  • Rozwiązywanie baz obiektów
 4. Integralność baz danych
  • Wartości domyślne
  • Ograniczenia
  • Atrybut Identity
  • Sekwencje
 5. Wprowadzenie do indeksów
  • Parametry indeksu
  • Typy danych a indeksy
  • Operacje na różnych typach tabel
 6. Widoki
  • Zarządzanie widokami
  • Szyfrowanie
  • Widoki systemowe
  • Widoki indeksowane
 7. Procedury składowane
  • Zarządzanie procedurami składowanymi
  • Szyfrowanie procedur składowanych
  • Parametry wejściowe i wyjściowe
  • Wydajność procedur składowanych
  • Kontekst uprawnień
 8. Funkcje
  • Funkcje skalarne
  • Funkcje tabelaryczne
 9. Wyzwalacze
  • Rodzaje wyzwalaczy
  • Tabel wirtualne

Terminy

Termin od Do Miasto Cena Cena z tabletem
10-09-2018 13-09-2018 Kraków 1697 zł netto
10-09-2018 13-09-2018 Katowice 1697 zł netto
10-09-2018 13-09-2018 Wrocław 1697 zł netto
10-09-2018 13-09-2018 Warszawa 1697 zł netto
12-11-2018 15-11-2018 Kraków 1697 zł netto
12-11-2018 15-11-2018 Katowice 1697 zł netto
12-11-2018 15-11-2018 Wrocław 1697 zł netto
12-11-2018 15-11-2018 Warszawa 1697 zł netto

Kontakt

Osoba kontaktowa: Monika Bożko
Telefon: 733908205
Email biuro@jsystems.pl / m.bozko@jsystems.pl