Zapytania SQL w bazach danych Microsoft SQL Server

3 dni 922 zł netto

Opis

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Korzystać z podstawowych narzędzi developerskich dostarczanych przez Microsoft
 • Odpytywać bazę danych w celu pobrania danych
 • Tworzyć skomplikowane raporty na podstawie danych
 • Tworzyć i zarządzać obiektami niezbędnymi do przechowywania danych
 • Modyfikować, dodawać i kasować dane w sposób bezpieczny dla spójności danych.

Program

 1. Wprowadzenie do MS SQL Server
 2. Środowisko SQL Server Management Studio
 3. Wprowadzenie do języka SQL
 4. Instrukcja SELECT
 5. Sortowanie wyników zapytania
 6. Aliasy kolumn
 7. Modyfikator DISTINCT
 8. Filtrowanie danych w wynikach zapytań
 9. Warunki logiczne
 10. Typy danych i konwersja typów
 11. Funkcje wbudowane
  • Funkcje operujące na liczbach
  • Funkcje operujące na tekście
  • Funkcje operujące na datach
  • Funkcje logiczne
 12. Wyrażenie warunkowe CASE
 13. Praca z NULLami
 14. Fukcje agregujące i grupowanie
  • Funkcje agregujące
  • Grupowanie
  • Operator HAVING
  • Operatory ROLLUP I CUBE
 15. Podzapytania
  • Podzapytania proste
  • Podzapytania złożone
  • Podzapytania wielowierszowe
  • Operatory IN i NOT IN
  • Operator EXISTS i NOT EXISTS
 16. Operacje na zbiorach
  • UNION, UNION ALL
  • EXCEPT,INTERSECT
  • APPLY, CROSS APPLY, OUTER APPLY
 17. Złączenia tabel
  • Zasady łączenia tabel
  • Połączenia INNER
  • Połączenia OUTER
  • Połączenia SELF
  • Połączenia CROSS
 18. Manipulowanie danymi
  • Modyfikowanie danych
  • Kasowanie danych
  • Wstawianie wierszy do tabel
  • Ograniczenia kolumn
  • Modyfikowanie,kasowanie i wstawianie wierszy z użyciem podzapytań
  • Zarządzanie transakcjami
 19. Zarządzanie strukturami danych
  • Tworzenie tabel
  • Modyfikowanie tabel
  • Kasowanie tabel
  • Klucze główne
  • Klucze obce
  • Stosowanie widoków
  • Autonumerowanie wierszy
  • Tabele tymczasowe

Terminy

Termin od Do Miasto Cena Cena z tabletem
01-10-2018 03-10-2018 Kraków 922 zł netto
01-10-2018 03-10-2018 Katowice 922 zł netto
01-10-2018 03-10-2018 Wrocław 922 zł netto
01-10-2018 03-10-2018 Warszawa 922 zł netto
05-11-2018 07-11-2018 Kraków 922 zł netto
05-11-2018 07-11-2018 Katowice 922 zł netto
05-11-2018 07-11-2018 Wrocław 922 zł netto
05-11-2018 07-11-2018 Warszawa 922 zł netto
03-12-2018 05-12-2018 Kraków 922 zł netto
03-12-2018 05-12-2018 Katowice 922 zł netto
03-12-2018 05-12-2018 Wrocław 922 zł netto
03-12-2018 05-12-2018 Warszawa 922 zł netto

Kontakt

Osoba kontaktowa: Monika Bożko
Telefon: 733908205
Email biuro@jsystems.pl / m.bozko@jsystems.pl