Programowanie w PL/SQL

4 dni 1599 zł netto

Opis

Szkolenie ma formę wykładów połączonych z warsztatami, przeprowadzane jest przez praktyków w dziedzinie programowania w języku PL/SQL. Trenerzy wprowadzają nie tylko w techniczne zawiłości tego języka, ale również w szereg dobrych praktyk programistycznych.

Program

 1. Wprowadzenie do PL/SQL
 2. Bloki anonimowe
  • sekcja deklaracji
  • zmienne
  • typy proste
  • sekcja wykonawcza
 3. Instrukcje sterujące
  • pętle
  • klauzula GOTO
  • case
  • konstrukcja IF-THEN-ELSE
 4. Złożone typy danych
  • typ rekordowy
  • typ wierszowy
  • typ tablicowy
 5. Kursory
  • budowa kursora
  • otwarcie kursora
  • pobieranie danych z kursora
  • zamknięcie kursora
  • pętla kursorowa
  • parametryzacja kursora
  • klauzula FOR UPDATE
  • klauzula WHERE CURRENT OF
 6. Wyjątki
  • obsługa wyjątków
  • wyjątki predefiniowane
  • tworzenie własnych wyjątków
 7. Polecenia SQL w PL/SQL
  • instrukcja SELECT (klauzula INTO)
  • instrukcje DML
 8. Procedury i funkcje
  • kompilacja
  • parametryzacja
  • wywoływanie
  • usuwanie
 9. Pakiety
  • sekcja specyfikacji
  • sekcja implementacji
  • przeciążanie procedur/funkcji
 10. Wyzwalacze
  • obiektowe
  • wierszowe
  • widokowe (INSTEAD OF)
 11. Dynamiczny SQL
  • klauzula EXECUTE IMMEDIATE
  • pakiet DBMS_SQL
 12. operacje masowe
  • instrukcja BULK COLLECT
  • klauzula LIMIT
  • instrukcja FORALL
 13. korzystanie z plików zewnętrznych poprzez pakiet UTL_FILE
  • zapis danych do pliku
  • odczyt danych z pliku
 14. Włączanie cykliczności wykonywania zadań z użyciem DBMS_SCHEDULER
  • czym jest scheduler, job a program?
  • tworzenie
  • monitorowanie
  • modyfikacja
  • usuwanie
 15. SQL Loader
  • tworzenie pliku kontrolnego
  • uruchamianie
 16. Tabele zewnętrzne
  • oracle_loader
  • oracle_datapump
 17. Tabele tymczasowe
  • klauzula ON COMMIT DELETE ROWS
  • klauzula ON COMMIT PRESERVE ROWS

Terminy

Termin od Do Miasto Cena Cena z tabletem
08-10-2018 11-10-2018 Kraków 1599 zł netto
08-10-2018 11-10-2018 Katowice 1599 zł netto
08-10-2018 11-10-2018 Wrocław 1599 zł netto
08-10-2018 11-10-2018 Warszawa 1599 zł netto
12-11-2018 15-11-2018 Kraków 1599 zł netto
12-11-2018 15-11-2018 Katowice 1599 zł netto
12-11-2018 15-11-2018 Wrocław 1599 zł netto
12-11-2018 15-11-2018 Warszawa 1599 zł netto
10-12-2018 13-12-2018 Kraków 1599 zł netto
10-12-2018 13-12-2018 Katowice 1599 zł netto
10-12-2018 13-12-2018 Wrocław 1599 zł netto
10-12-2018 13-12-2018 Warszawa 1599 zł netto

Kontakt

Osoba kontaktowa: Monika Bożko
Telefon: 733908205
Email biuro@jsystems.pl / m.bozko@jsystems.pl