Programowanie JavaScript i Angular 5

5 dni 1999 zł netto

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z aplikacjami SPA (Single Page Aplication) w przeglądarkach, lub dodać wydajne dynamiczne komponenty do swoich stron internetowych. Szkolenie prowadzi uczestnika przez cały proces powstawania aplikacji w JavaScript oraz Angular 5. W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z narzędziami oraz językami wykorzystywanymi przy tworzeniu współczesnych aplikacji internetowych. W formie praktycznej kurs przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty pracy z JavaScript oraz Angular 5. Podczas szkolenia uczestnik tworzy własną aplikację w ramach ćwiczeń.

W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się:
 • Jak przygotować niezbędne narzędzia z w środowisku pracy
 • Korzystania z Angular-CLI
 • Programować w TypeScript
 • Definiować własne komponenty i dyrektywy Angular
 • Wykorzystywać gotowe framworki UI aby uatrakcyjnić wygląd aplikacji
 • Testować i Debugować aplikacje SPA

Program

 1. JavaScript
  • Wprowadzenie do języka JavaScript
  • JavaScript a przeglądarki
  • Umieszczanie skrytpów w dokumencie HTML
  • Konsola przeglądarki
  • Wyświetlanie okna dialogowego, tworzenie komentarzy
  • Typy danych
  • Rodzaje zmiennych
  • Rodzaje operatorów
  • Instrukcje warunkowe
  • Tworzenie pętli
  • Tworzenie podstawowych funkcji
  • Zasięg zmiennych
  • Funkcje globalne
  • Dostępne obiekty w przeglądarce: window, document, history, location, navigator
  • Zdarzenia (events)
 2. Angular5
  • Wstęp
   • Opis frameworka
   • Przygotowanie środowiska pracy
  • Architektura aplikacji
   • Moduły Angular
   • Komponenty
   • Import i eksport elementów modułu
   • Wstęp do usług
   • Konwencje nazewnicze
  • Komponenty
   • Wyświetlanie danych
   • Pipes — wbudowane, przygotowanie własnych
   • Pobieranie wartości
   • Obsługa zdarzeń DOM
   • Praca z szablonem
   • Modyfikacja drzewa DOM
   • Wbudowane dyrektywy
   • Tworzenie własnych dyrektyw
   • Wymiana danych między komponentami
   • Cykl życia komponentu
   • Strategia wykrywania zmian
   • Dodawanie styli CSS
   • Izolacja styli
   • Wykorzystanie LESS/SCSS
   • Korzystanie z framworków UI
  • Formularze
   • FormGroup, FormControl, FormArray
   • Kontrola formularza za pomocą szablonu
   • ReactiveFormsModule
   • Wykorzystanie FormBuilder
   • Walidacja
   • Walidatory wbudowane
   • Własne walidatory
   • Walidatory asynchroniczne
  • Wstrzykiwanie zależności
   • Własne usługi
   • Praca z injektorem
   • Dostawcy zależności
   • Zależności w aplikacji
  • Client http
   • @angular/common/http
   • Żądania GET, POST, PUT, DELETE, HEAD
   • Własne nagłówki żądań
  • Routing
   • Routing w aplikacji SPA
   • Elementy RoutingModule
   • Strategie routingu
   • Parametry
   • Autentykacja
   • Zagnieżdżanie routingu
  • Architektura danych w Angular
   • RxJS i Observables
   • Zarządzanie stanem
   • Architektura FLUX
   • Redux i Angular
   • Stan aplikacji, akcje i reducery
   • Store
   • Przepływ danych
   • Debugowanie Redux

Terminy

Termin od Do Miasto Cena Cena z tabletem
08-10-2018 12-10-2018 Warszawa 1999 zł netto
19-11-2018 23-11-2018 Wrocław 1999 zł netto
19-11-2018 23-11-2018 Warszawa 1999 zł netto
17-12-2018 21-12-2018 Warszawa 1999 zł netto

Kontakt

Osoba kontaktowa: Monika Bożko
Telefon: 733908205
Email biuro@jsystems.pl / m.bozko@jsystems.pl