Angular 5 – tworzenie interaktywnych aplikacji przeglądarkowych

4 dni 1599 zł netto

Opis

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z aplikacjami SPA (Single Page Aplication) w przeglądarkach. Szkolenie prowadzi uczestnika przez cały proces powstawania aplikacji w Angular. W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z narzędziami oraz językami wykorzystywanymi przy tworzeniu współczesnych aplikacji internetowych. W formie praktycznej kurs przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty pracy z Angular. Podczas szkolenia uczestnik tworzy własną aplikację w Angular 5. Do rozpoczęcia kursu wymagana jest znajomość podstaw języka JavaScript. Jeśli nie znasz JavaScript, może zainteresuje Cię szkolenie "Programowanie JavaScript i Angular 5"

W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się:
 • Jak przygotować niezbędne narzędzia z w środowisku pracy
 • Korzystania z Angular-CLI
 • Programować w TypeScript
 • Definiować własne komponenty i dyrektywy Angular
 • Wykorzystywać gotowe framworki UI aby uatrakcyjnić wygląd aplikacji
 • Testować i Debugować aplikacje SPA

Program

 1. Wstęp
  • Opis frameworka
  • Przygotowanie środowiska pracy
 2. Architektura aplikacji
  • Moduły Angular
  • Komponenty
  • Import i eksport elementów modułu
  • Wstęp do usług
  • Konwencję nazewnicze
 3. Komponenty
  • Wyświetlanie danych
  • Pipes — wbudowane, przygotowanie własnych
  • Pobieranie wartości
  • Obsługa zdarzeń DOM
  • Praca z szablonem
  • Modyfikacja drzewa DOM
  • Wbudowane dyrektywy
  • Tworzenie własnych dyrektyw
  • Wymiana danych między komponentami
  • Cykl życia komponentu
  • Strategia wykrywania zmian
  • Dodawanie styli CSS
  • Izolacja styli
  • Wykorzystanie LESS/SCSS
  • Korzystanie z framworków UI
 4. Formularze
  • FormGroup, FormControl, FormArray
  • Kontrola formularza za pomocą szablonu
  • ReactiveFormsModule
  • Wykorzystanie FormBuilder
  • Walidacja
  • Walidatory wbudowane
  • Własne walidatory
  • Walidatory asynchroniczne
 5. Wstrzykiwanie zależności
  • Własne usługi
  • Praca z injektorem
  • Dostawcy zależności
  • Zależności w aplikacji
 6. Client http
  • @angular/common/http
  • Żądania GET, POST, PUT, DELETE, HEAD
  • Własne nagłówki żądań
 7. Routing
  • Routing w aplikacji SPA
  • Elementy RoutingModule
  • Strategie routingu
  • Parametry
  • Autentykacja
  • Zagnieżdżanie routingu
 8. Architektura danych w Angular
  • RxJS i Observables
  • Zarządzanie stanem
  • Architektura FLUX
  • Redux i Angular
  • Stan aplikacji, akcje i reducery
  • Store
  • Przepływ danych
  • Debugowanie Redux
 9. Testowanie
  • Testowanie e2e i testy jednostkowe
  • Jasmine i Karma
  • Tworzenie testów jednostkowych
  • Testowanie usług i http
  • Testowanie komponentów
  • Testowanie routera
  • Testowanie formularzy
 10. Dodatkowe techniki
  • Internacjonalizacja i lokalizacja
  • Bezpieczeństwo
  • PWA (Progresiv Web Apps) i Service Worker
  • Renderowanie po stronie serwera

Terminy

Termin od Do Miasto Cena Cena z tabletem
15-10-2018 18-10-2018 Warszawa 1599 zł netto
17-12-2018 20-12-2018 Wrocław 1599 zł netto
17-12-2018 20-12-2018 Warszawa 1599 zł netto

Kontakt

Osoba kontaktowa: Monika Bożko
Telefon: 733908205
Email biuro@jsystems.pl / m.bozko@jsystems.pl