Programowane w języku Python

5 dni 1999 zł netto

Opis

Python jako najpopularniejszy, skryptowy język programowania, wkrada się coraz szerszymi strumieniami w różne dziedziny pracy w it. Niezależnie czy pracujemy jako administrator, analityk czy manager, znajomość jakiegokolwiek języka programowania jest kluczowa do tego, aby w łatwy sposób automatyzować i ułatwiać codzienną pracę.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z programowaniem od języka Python, chcą ułatwić sobie lub zautomatyzować codzienna pracę, a nie mieli wcześniej kontaktu z programowaniem, albo mieli ten kontakt znikomy. Szkolenie zapoznaje uczestnika z Pythonem, zaczynając od sposobów instalacji, poprzez narzędzia do tworzenia kodu przez podstawy programowania, aż do bardziej zaawansowanych tematów.

Podczas szkolenia, duży nacisk kładziony na korzystanie z narzędzi ułatwiających tworzenie kodu, powodujących że jego tworzenie jest proste i przyjemne. Dzięki dokładnemu przećwiczeniu tematów na praktycznych przykładach, każdy uczestnik na bieżąco będzie w stanie znaleźć ułatwienia dla codziennej pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie:
 • Tworzyć skrypty automatyzujące zadania
 • Kompleksowo obsługiwać system plików
 • Obsługiwać różna zdalne źródła danych
 • Przetwarzać struktury XML, JSON
 • Wykonywać zaawansowane operacja używając wyrażeń regularnych
 • Organizować kod w reużywalne moduły i pakiety
 • Tworzyć kod według najlepszych standardów jego tworzenia

Program

 1. Wstęp
  • Historia Pythona
  • Wersje Pythona
  • Instalacja
  • Środowisko systemowe
  • Wykonywanie skryptów Pythona
  • Tryb interaktywny
  • Edytory programistyczne
  • IDE (zintegrowane środowiska programistyczne)
  • Konwencje nazewnicze
  • PEP8
 2. Składnia Pythona
  • Instrukcje
  • Komentarze
  • Wcięcia bloków
  • Wyrażenia
  • Literały liczb i łańcuchów
  • Zmienne ich zasięg
  • Docstring
 3. Elementy języka
  • Typy danych
  • Operację na liczbach
  • Operację na łańcuchach
  • Operatory bitowe
  • Operatory porównania
  • Operacje logiczne
  • Podstawowe operację wejścia i wyjścia
 4. Sterowanie wykonywaniem kodu
  • Struktura if
  • Pętla While
  • Break i Continue
  • Bloki try, except i obsługa wyjatków
 5. Zbiory
  • Pętla for in
  • Listy
  • Krotki
  • Zestawy
  • Słowniki
  • Operację mutable i inmutabale
  • List comprehension
 6. Funkcje
  • Przegląd najważniejszych funkcji wbudowanych
  • Definiowanie własnych funkcji
  • Parametry
  • Zwracanie wartości
  • Parametry opcjonalne
  • Zmienna długość parametrów
  • Parametry nazwane
  • Przekazywanie funkcji jako parametr
  • Zasięg
  • Funkcja w funkcji
  • Funkcja lambda
  • Dokumentowanie funkcji
 7. Najważniejsze moduły wbudowane
  • Instrukcja import
  • OS
  • GLOB
  • SYS
  • RE
  • MATH
  • RANDOM
  • STATISTICS
  • URLLIB
  • DATETIME
  • TIMEIT
  • UNITTEST
 8. Własne moduły
  • Definiowanie własnych modułów
  • Wykrywanie kontekstu uruchomienia modułu
  • Organizowanie modułów w pakiety
  • Inicjowanie pakietu
 9. Operacje wy/we
  • Strumienie danych
  • Tworzenie własnych strumieni
  • Odczyt i zapis danych w plików
  • Strukturyzacja danych
  • Przetwarzanie JSON
  • Przetwarzanie XML
  • Praca z katalogami
  • Odczyt i zapis metadanych
  • Korzystanie z danych zdalnych
  • REST
 10. Wyrażenia regularne
  • Zastosowanie
  • Klasy znaków
  • Koniec i początek łańcucha
  • Elementy opcjonalne
  • Kwantyfikatory
  • Grupowanie
  • Obiekt match
 11. Klasy w pythonie
  • Programowanie zorientowane obiektowo
  • Klasa, metoda, atrybut
  • Instancja klasy
  • Klasa jako instancja
  • Metody specjalne
  • Dziedziczenie
  • Polimorfizm
  • Abstrakcja i BSA (Base Abstract Class)
  • Rozpoznawanie typu
  • Własna klasy wyjątku

Terminy

Termin od Do Miasto Cena Cena z tabletem
22-10-2018 26-10-2018 Kraków 1999 zł netto
22-10-2018 26-10-2018 Wrocław 1999 zł netto
22-10-2018 26-10-2018 Warszawa 1999 zł netto
19-11-2018 23-11-2018 Wrocław 1999 zł netto
19-11-2018 23-11-2018 Warszawa 1999 zł netto
10-12-2018 14-12-2018 Kraków 1999 zł netto
10-12-2018 14-12-2018 Warszawa 1999 zł netto

Kontakt

Osoba kontaktowa: Monika Bożko
Telefon: 733908205
Email biuro@jsystems.pl / m.bozko@jsystems.pl