Zaawansowane programowanie w C#

3 dni 1499 zł netto

Opis

Wymagana znajomość podstaw języka C#. Uczestnik pozna zaawansowane elementy języka i biblioteki .NET Framework. Wprowadzone zostaną również projektowe i architektoniczne wzorce.

Program

 • Programowanie współbieżne
 • Wstep do wielowatkowosci
 • Klasa Thread
 • Mechanizmy async i await
 • Asynchroniczne wywoływanie metod
 • Synchronizacja dostępu
 • Wyrażenia regularne
 • Rodzaje wzorców
 • Biblioteka Regex
 • Przetwarzanie danych z użyciem wyrażeń regularnych
 • Wykorzystanie grup
 • Zastosowanie wyrażeń regularnych
 • Refleksje
 • Dostęp do klas i właściwości
 • Wykorzystanie refleksji w typach wyliczeniowych
 • Operacje na plikach wykonywalnych
 • Wykorzystanie własnych atrybutów
 • Zaawansowane delegaty
 • Wykorzystanie metod rozszerzeń
 • Drzewa wyrażeń
 • Wzorce projektowe i architektoniczne
 • Singleton
 • Obserwator
 • Fasada
 • Fabryka
 • Stan
 • Strategia
 • Polecenie
 • Iterator
 • MVC
 • MVP
 • MVVM
 • Zaawansowane elementy debuggowania kodu i diagnostyki
 • Klasa Trace
 • Klasa Debug
 • Klasa StackTrace
 • Klasa Stopwatch
 • Zaawansowane elementy Windows Forms
 • Kontrolki plikowe
 • WebBrowser
 • BackgroundWorker
 • Komunikacja sieciowa
 • Architektura Client-Server
 • Klasy WebRequest i WebResponse
 • Obsługa WebServices
 • Obsługa maila
 • Bezpieczeństwo w aplikacjach
 • Obsługa SSL/TLS
 • Szyfrowanie i hashowanie danych
 • Scalanie plików wykonywalnych
 • Dekompilacja plików wykonywalnych
 • Metody zabezpieczeń przed dekompilacją plików wykonywalnych
 • Terminy

  Termin od Do Miasto Cena Cena z tabletem
  24-09-2018 26-09-2018 Kraków 1499 zł netto
  24-09-2018 26-09-2018 Katowice 1499 zł netto
  24-09-2018 26-09-2018 Wrocław 1499 zł netto
  24-09-2018 26-09-2018 Warszawa 1499 zł netto
  26-11-2018 28-11-2018 Kraków 1499 zł netto
  26-11-2018 28-11-2018 Katowice 1499 zł netto
  26-11-2018 28-11-2018 Wrocław 1499 zł netto
  26-11-2018 28-11-2018 Warszawa 1499 zł netto

  Kontakt

  Osoba kontaktowa: Monika Bożko
  Telefon: 733908205
  Email biuro@jsystems.pl / m.bozko@jsystems.pl