Microsoft Excel - poziom podstawowy

2 dni 499 zł netto

Opis

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego

Wymagania:
 • Znajomość systemu Windows
 • Program

  1. Wprowadzenie
   • Podstawowe wiadomości o programie
   • Budowa głównego okna programu
   • Operacje na skoroszytach (zeszytach) i arkuszach
   • Wprowadzanie i modyfikacja danych w komórkach arkusza
  2. Formatowanie danych
   • Ustalanie sposobu wyświetlania różnych typów danych oraz wyników obliczeń (np. dat, kwot, procentów czy ułamków)
   • Ustalanie krawędzi oraz tła komórek
   • Formatowanie tytułów wierszy i kolumn
   • Używanie stylów
  3. Formuły, adresy i nazwy komórek
   • Tworzenie, modyfikacja i kopiowanie formuł
   • Odwołania cykliczne
   • Formatowanie warunkowe
   • Typy adresów i ich zastosowanie
   • Odwołania do innych arkuszy i skoroszytów
   • Używanie nazw komórek
  4. Ukrywanie i ochrona danych
   • Ukrywanie arkuszy, kolumn i wierszy
   • Ukrywanie formuł i wpisów w komórkach
   • Zabezpieczanie arkuszy i skoroszytów przed zmianami
   • Zabezpieczanie skoroszytów przed otwarciem
  5. Nawigacja
   • Przemieszczanie się w obszernych arkuszach
   • Równoległa praca na wielu arkuszach/skoroszytach
  6. Kopiowanie i przenoszenie danych
   • Zaznaczanie obszarów (zakresów komórek)
   • Przemieszczanie danych
   • Wklejanie specjalne
   • Automatyczne wypełnianie komórek ciągami (seriami) danych (np. liczb porządkowych czy dat kolejnych dni roboczych)
  7. Funkcje
   • Ogólne zasady używania funkcji
   • Najczęściej używane funkcje
   • Zagnieżdżanie funkcji
   • Użycie funkcji warunkowych
   • Kreator funkcji
  8. Wykresy
   • Główne typy wykresów i ich zastosowanie
   • Ogólne zasady tworzenia przejrzystych wykresów
   • Tworzenie wykresów
   • Elementy składowe wykresów i ich modyfikacja
   • Tworzenie własnych typów wykresów
  9. Drukowanie
   • Drukowanie arkuszy i obszarów nieciągłych
   • Drukowanie wykresów

  Terminy

  Termin od Do Miasto Cena Cena z tabletem
  05-11-2018 06-11-2018 Kraków 499 zł netto
  05-11-2018 06-11-2018 Katowice 499 zł netto
  05-11-2018 06-11-2018 Wrocław 499 zł netto
  05-11-2018 06-11-2018 Warszawa 499 zł netto

  Kontakt

  Osoba kontaktowa: Monika Bożko
  Telefon: 733908205
  Email biuro@jsystems.pl / m.bozko@jsystems.pl