Autor: Rafał Czarkowski

Rafał Czarkowski
Imię:
Rafał
Nazwisko:
Czarkowski
Email:
r.czarkowski@jsystems.pl
Ilość artykułów:
24

Kategorie szkoleń prowadzonych przez tego Autora:

Artykuły autora:

Fukcje agregujące i grupowanie

Funkcje agregujące Funkcje agregujące, to takie funkcje, które zwracają jedną wartość wyliczoną na podstawie wielu wierszy. Wszystkie funkcje grupowe ignorują wiersze zawierające wartość null w kolumnie, na której działają. Opcjonalnie do każdej funkcji można dodać modyfikator distinct co będzie sku...
Czytaj więcej

Podzapytania

Podzapytania (zapytania zagnieżdżone), to nic innego jak instrukcje select, umieszczone wewnątrz innych instrukcji select. Podzapytanie może być użyte w dowolnej klauzuli w klauzuli from będziemy je wykorzystywać jako źródła danych, w klauzuli select jako odpowiedniki zmiennych lub funkcji, w klauzu...
Czytaj więcej

Operatory i funkcje operujące na tekście

Coalesce coalesce (null, wartość zamienna) – podmienia wartości puste (null) na podaną wartość zstępczą. Wartość zastępcza musi być tego samego typu, co badana kolumna. select FirstName, MiddleName, coalesce(middleName, ‘brak danych’) from SalesLT.Customer; W trzeciej kolumnie, każde wystąpienie nul...
Czytaj więcej

Funkcje operujące na liczbach

ROUND ( wartość_liczbowa, precyzja ) Zaokrągla wartość liczbową, zmiennoprzecinkową do żadnej precyzji. select Name, ListPrice, round(ListPrice,1) from SalesLT.Product; RAND () – funkcja pseudolosowa, zwraca liczbę typu float z zakresu 0-1. Łatwo w oparciu o nią stworzyć generator liczb pseudolosowy...
Czytaj więcej

Sortowanie wyników zapytania

Przy użyciu instrukcji select możemy nie tylko pobierać z tabeli dane, które nas aktualnie interesują, ale także realizować na nich pewne operacje. Pobrane dane możemy na przykład posortować w odpowiedni dla nas sposób. Bez tego wyciągane wyniki, otrzymuje się w porządku ustalonym przez system bazod...
Czytaj więcej

Środowisko SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio jest zintegrowanym środowiskiem do zarządzania wszystkimi komponentami (baza danych, usługi analityczne, usługi raportowe itd) wchodzącymi w skład Microsoft SQL Server. Zawiera narzędzia do konfiguracji, monitorowania i administrowania instancjami SQL Server. Umożliwia b...
Czytaj więcej

Modyfikator DISTINCT

Słowo kluczowe distinct służy do wyświetlenia wartości lub szeregu wartości bez powtórzeń. Stosuje się je w przypadku gdy chcemy wiedzieć jakie w ogóle wartości występują w danej kolumnie a nie interesuje nas ich częstotliwość występowania. Poniżej przykład wyświetlenia kolumny Color z tabeli SalesL...
Czytaj więcej

Operatory

Budując zapytania do bazy danych możemy korzystać z operatorów, które pozwalają porównywać, wykonywać operacje, łączenia i porównania wartości. Operatory arytmetyczne Pozwalają wykonywać operacje matematyczne na wartościach. Należą do nich: + , -, *, / Operator modulo % Zwraca on pozostałość z dziel...
Czytaj więcej

Wprowadzenie do języka SQL

SQL (ang. Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych. Język SQL jest językiem deklaratywnym. Decyzję o sposobie przechowywania i pobrania danych pozostawia się systemowi zarządzania bazą...
Czytaj więcej

Wprowadzenie do MS SQL Server

Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu A...
Czytaj więcej