Autor: Andrzej Klusiewicz

Andrzej Klusiewicz
Imię:
Andrzej
Nazwisko:
Klusiewicz
Email:
klusiewicz@jsystems.pl
Ilość artykułów:
237

Kategorie szkoleń prowadzonych przez tego Autora:

Artykuły autora:

Wywoływanie jednego konstruktora z innego

Stworzyłem sobie taką oto klasę:   public class Mapet { Mapet(String ciasteczko){ System.out.println("OM NOM NOM ciasteczko: "+ciasteczko); } Mapet(){ this("domyślne kremowe ciasteczko"); } } Jak widzimy klasa ta posiada dwa konstruktory – jeden sparametryzowany, drugi bezparametrowy. Obiekt klasy M...
Czytaj więcej

Wyrażenia lambda – programowanie funkcyjne w Javie

Wyrażenia lambda są kawałkiem kodu, który można przekazać do późniejszego wykonania. Można dzięki nim na przykład przekazać kod do wykonania w momencie wywołania metody wykonującej. Ponieważ najlepiej jest się uczyć na przykładzie to takowy przytoczę. Załóżmy że chcemy jakąś czynność wykonać wielokr...
Czytaj więcej

Trzy kropki – czyli zmienna liczba parametrów

Być może spotkałeś się już gdzieś z taką notacją: private static void parametry(String... ps) Oczywiście nie musi to być akurat String – równie dobrze może to być jakikolwiek inny typ. Taka notacja (z trzema kropkami) oznacza w rzeczywistości tablicę – w tym przypadku tablicę elementów klasy String....
Czytaj więcej

Strumienie

W 8 wersji Javy pojawiły się strumienie. Pozwalają przetwarzać dane w postaci strumieni wykonując na nich np filtracje, agregacje, usuwać duplikaty etc. Słowem wiele rzeczy do wykonania których używa się języka SQL. Możemy na przykład zamienić kolekcję na strumień, zastosować na nim filtry i ponowni...
Czytaj więcej

Programowanie uogólnione - klasy i metody generyczne

Programowanie uogólnione Programowanie uogólnione często przydaje się gdy zechcesz napisać funkcjonalność działającą dla obiektów różnych klas. Wyobraź sobie sytuację, w której zechcesz napisać metodę przyjmującą listę elementów typu String, Long, Integer albo Double. Działanie tej metody ma się spr...
Czytaj więcej

Modyfikator static

Modyfikator static możemy stosować dla : zmiennych metod bloków kodu klas zagnieżdżonych   Modyfikator static dla pól klasy Jeśli pole w klasie poprzedzisz modyfikatorem static, stanie się ono wspólne dla wszystkich obiektów tej klasy. Wartość ustawiona w takim polu alokuje obszar pamięci tylko raz,...
Czytaj więcej

Zmienne bindowane

  W Oracle funkcjonują zmienne bindowane, powiązane z sesją. Możemy wprowadzić do takiej zmiennej wartość, a następnie wykonać zapytanie z użyciem tej zmiennej. Jakie to ma znaczenie przy strojeniu SQL?   Jeżeli wykonujemy wiele podobnych zapytań:   SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=100; SEL...
Czytaj więcej

Bufor keep

Bufor danych domyślnie ma jedną część - DEFAULT. W razie potrzeby możemy jeszcze go podzielić na część KEEP, RECYCLE, oraz nK BUFFER.    Bufor KEEP służy do przechowywania obiektów które chcemy trwale przechowywać w pamięci, w taki sposób by nie zostały "wypchnięte" przez nowe bloki danych. Przykład...
Czytaj więcej

Tuning generowania statystyk

Zapewne często spotykacie się z koniecznością odtwarzania statystyk dla obiektów. Powstaje pytanie - dla ktorych tabel i których indeksów odświeżać statystyki? Dla wszystkich może okazac się zbyt kosztowne. Mamy możliwość włączenia specjalnego monitoringu dla kilku tabel i odtwarzać statystyki tylko...
Czytaj więcej