Ilość artykułów: 36

Podkategoria: SQL w Oracle

Klauzula WITH

Klauzula WITH pozwala między inymi na nieco bardziej przejrzyste budowanie kodu. Pozwala podzapytaniu nadać nazwę i dzięki temu możemy później odwoływać się do niego poprzez tą nazwę, bez potrzeby wielokrotnego wstawiania tego samego kawałka kodu. Przykładowo taki kod: select last_name,department_na...
Czytaj więcej

Słowniki systemowe

Oracle udostępnia słownik systemowy zawierający informacje o wszystkich obiektach w bazie danych. Na słownik ten nałożone są widoki które wyświetlają różne informacje w zależności od uprawnień użytkownika który z nich korzysta. Warto o nich pamiętać w sytuacjach, ponieważ niejednokrotnie pojawia się...
Czytaj więcej

Widoki

Jeśli często wykonujemy jakiej zapytanie do bazy danych, np. z użyciem wielu tabel lub po prostu długie, możemy zdefiniować widok. Korzystanie z niego będzie o wiele wygodniejsze. Możemy pobierać z niego dane jak ze zwykłej tabeli. Nagle długie zapytanie z wieloma parametrami do którego często trzeb...
Czytaj więcej

Więzy integralności

Dzięki więzom integralności nie można tak zmodyfikować danych by straciły on spójność. Są zbiorem zasad nałożonych na tabele w bazie danych. Primary Key Zapewnia unikalność wartości w kolumnie. Najczęściej zakładany jest na kolumnę która przechowuje dane jednoznacznie określające pojedynczy wiersz. ...
Czytaj więcej

Manipulowanie danymi

Dodawanie danych [INSERT] Podstawowy insert Najprostsza forma polecenia insert ma konstrukcję: INSERT INTO NAZWA_TABELI VALUES (WARTOŚĆ1, WARTOŚĆ2); Słowo INTO jest opcjonalne i nie musimy go pisać. Przy powyższym musimy podać wartości dla wszystkich kolumn uzupełnianej tabeli. Jeśli chcemy dodać wa...
Czytaj więcej

Operatory zbiorowe

Wszystkie operatory zbiorowe dotyczą te same zasady: Kolumny na tych samych pozycjach muszą być tego samego typu. Zapytania muszą zwracać tą samą liczbę kolumn. Nazwy kolumn w wyniku pobierane są z pierwszego zapytania. Sortować można tylko wynik całości UNION ALL powoduje, że w wyniku zapytania otr...
Czytaj więcej