Ilość artykułów: 22

Podkategoria: APEX

Instalacja

Instalacja Standalone Instalacja typu „Standalone” pozwala na szybkie uruchomienie APEXa np. na potrzeby testowe. Polega na uruchomieniu pliku WAR z aplikacją apex za pomocą polecenia java -jar. Instalacja typu „Standalone” nie musi być przeprowadzana na tym samym serwerze, co baza danych. Podczas k...
Czytaj więcej

Tworzenie przestrzeni roboczej

Aby móc tworzyć jakiekolwiek aplikacje, trzeba w pierwszej kolejności utworzyć przestrzeń roboczą w które się aplikacje znajdą. W ramach jednej przestrzeni roboczej możemy mieć wiele aplikacji. Użytkownicy utworzeni w ramach grupy roboczej będą wspólni dla wszystkich aplikacji w tej grupie. Aby utwo...
Czytaj więcej

Tworzenie aplikacji

Aby stworzyć aplikację, logujemy się do nowo stworzonego workspace jako administrator lub developer. Podczas pierwszego logowania zostaniemy poproszeni o zmianę hasła. Na szczęście możemy ustawić takie samo jak dotychczasowe. Konieczność zmiany hasła przy pierwszym logowaniu jest opcją podczas tworz...
Czytaj więcej