Ilość artykułów: 25

Podkategoria: Administracja

Export i Import danych

Export i Import danych za pomocą programów EXP/IMP. Poprzez narzędzie EXP można eksportować dane z bazy Oracle do postaci binarnej. Natomiast dzięki narzędziu IMP można dane importować z wyeksportowanego wcześniej pliku binarnego do bazy. Przy użyciu tych programów można wyeksportować/zaimportować: ...
Czytaj więcej

Wyłączanie ACL w Oracle 11g

begin     begin      dbms_network_acl_admin.drop_acl( acl => 'all-network-PUBLIC.xml' );    exception      when others      then        null;    end;    dbms_network_acl_admin.create_acl      ( acl         => 'all-network-PUBLIC.xml'      , description => 'Network connects for all'      , principal ...
Czytaj więcej