Ilość artykułów: 25

Podkategoria: Administracja

Tworzenie tablespace'a

  Jak szybko stworzyć tablespace? Masa jest w dokumentacji Oracle metod z dziesiątkami przełączników, znaczników a my tymczasem potrzebujemy zwykłego nowego tablespace'a który się automagicznie rozszerza pod wdrożenie jakiegoś CRMa. create tablespace dane datafile 'c:\oraclexe\oradata\xe\dane.dbf' s...
Czytaj więcej

Ustawienia sieciowe

  Mechanizm Oracle Net umożliwia nam rozłożenie obciążenia związanego z aplikacjami bazodanowymi. Odpowiada za komunikację między klientem, a serwerem. Dzięki Oracle Net możliwa jest również konfiguracja serwer-serwer, gdzie każdy serwer obsługuje aplikację klienta, a także dysponuje możliwością poł...
Czytaj więcej

Profile

  Podstawowe informacje o profilach   Aby włączyć możliwość modyfikowania przez nas profili musimy zacząć od wydania polecenia:   ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE;     Reguły dotyczące systemu:   SESSIONS_PER_USER – liczba określająca maksymalną ilość sesji użytkownika,   CPU_PER_CALL – liczba (...
Czytaj więcej

RMAN - opcja CATALOG

Co to jest CATALOG i jakie korzyści przynosi?   Opcja catalog w skrócie, polega na tym że repozytorium backupów poza plikiem kontrolnym znajduje się również w specjalnym schemacie innej bazy danych. Co nam to daje?   Dane o backupach są przechowywane również poza plikiem kontrolnym , więc w przypadk...
Czytaj więcej

Duplikacja

Używanie duplikacji Duplikacja jest kopią bazy z jednoczesną zmianą unikalnego identyfikatora bazy DBID. Możesz odtworzyć bazę danych na podstawie pliku backupu oraz archivelogów. Możliwa jest również duplikacja do punktu w czasie, dzięki czemu istnieje możliwość porównania aktualnego stanu obiektów...
Czytaj więcej

Obiekty bazodanowe

Obiekty bazodanowe Tabele Tworzenie tabeli Tworząc tabelę podajemy pola jakie ta tabela ma posiadać, rodzaj danych przechowywanych przez te pola oraz własności tabeli:   Podczas tworzenia możemy nakładać wszystkie constrainty takie jak primary key czy foreign key. Możemy również ustawić dodawanie wa...
Czytaj więcej