Ilość artykułów: 39

Podkategoria: PL/SQL

Ukrywanie implementacji

Oracle udostępnia nam możliwość ukrycia implementacji kodu PLSQL. Czasem chcemy wdrożyć system, ale w taki sposób by nikt niepowołany nie mógł przeglądać jego źródeł. Możemy tego dokonać w kilku prostych krokach. Najpierw zapisujemy do pliku tekstowego kod programu: Następnie używamy programu WRAP k...
Czytaj więcej

Tablice

Tablice przechowują listę innych zmiennych tego samego typu. Tablice posiadają indeksy, które numerują kolejne elementy i umożliwiają odwoływanie się do nich. Każdy z „wierszy” w tablicy zawiera więc dwa pola – pole indeksu, oraz pole wartości. Abyzdefiniować tablicę piszemy w sekcji DECLARE : TYPE ...
Czytaj więcej

Rodzaje bloków PL/SQL

W PL/SQL możemy tworzyc bloki jako : bloki anonimowe procedury funkcje wyzwalacze W tym rozdziale sposób ich tworzenia oraz użycia jest przedstawiony bardzo zdawkowo. Napisałem taki opis tylko w celach poglądowych. Sporo więcej o tym będzie w następnych rozdziałach, na razie drogi czytelniku musisz ...
Czytaj więcej

Typy danych w PL/SQL

W PL/SQL możemy przechowywać dane w takich typach jak w SQL, jednak kilka typów danych nieznacznie się różni.   Number(P,S) Ten typ może przechowywać typy rzeczywiste oraz całkowite. P oznacza ilość cyfr w całej liczbie, natomiast S oznacza ilość miejsc po przecinku. Char(L) Przechowuje stałą ilość ...
Czytaj więcej

Zmienne i stałe

Zmienne i stałe definiujemy z sekcji „DECLARE” bloku PL/SQL. Wyjaśnienie poszczególnych przykładowych zmiennych i stałych znajdują się pod poniższą ilustracją. Zmienna_liczbowa – zmienna typu liczbowego number o zadeklarowanej długości 5 znaków. Deklarowanie długości zmiennej nie jest obligatoryjne....
Czytaj więcej

Instrukcje sterujące

IF THEN Instrukcja IF THEN pozwala wykonywać różne działania w zależności od określonych warunków. Wykorzystując ją, możemy określić np. że jeśli wartość zmiennej wynosi X program ma wykonać działanie A, a jeśli wartość zmiennej wynosi Y, program ma wykonać działanie B. Poniżej przedstawiam przykład...
Czytaj więcej

Pętle

Kiedy potrzebujemy jakąś czynność wykonać wielokrotnie, stosujemy pętle. Najprostszą pętlą jest pętla LOOP. LOOP Prezentowana niżej pętla nie posiada warunku wyjścia, będzie się wykonywać w nieskończoność lub do momentu wystąpienia jakiegoś błędu jak to widać w logu. Powtarzane są instrukcje znajduj...
Czytaj więcej

Zmienne rekordowe

Rekord jest strukturą przypominającą obiekt lub wiersz w tabeli. Rekord posiada własne pola przechowujące dane. Aby korzystać z takiej zmiennej, musimy najpierw zdefiniować jej strukturę w sekcji DECLARE bloku PL/SQL. Definicja rozpoczyna się od słowa „TYPE”, następna jest nazwa nowego typu, musimy ...
Czytaj więcej

Atrybut %ROWTYPE

Atrybut %ROWTYPE stosuje się przy definiowaniu typów rekordowych. Działa w sposób zbliżony jak atrybut %TYPE jednak dla zmiennych złożonych. Dzięki temu atrybutowi jesteśmy w stanie zadeklarować zmienną rekordową o konstrukcji opartej o konstrukcję tabeli, kursora lub innej zmiennej rekordowej. Na p...
Czytaj więcej