Ilość artykułów: 39

Podkategoria: PL/SQL

Wyzwalacze złożone

  Wyzwalacze złożone Wyzwalacze złożone, to wyzwalacze na operacjach DML w których można zawrzeć obsługę zarówno przed jak i po zdarzeniu, oraz przed i po zmianie każdego wiersza – wszystko w jednym kawałku kodu. Dzięki temu mamy wszystko w jednym miejscu, mniej też mamy pisania. Poniżej przykład pr...
Czytaj więcej

DBMS_SQL

Pakiet DMBS_SQL Pakiet DBMS_SQL możemy wykorzystywać alternatywnie do klauzuli EXECUTE IMMEDIATE. Każdą z czynności : otwarcie kursora, parsowanie zapytania, wykonanie zapytania i zamknięcie kursora wykonujemy tutaj ręcznie i osobno. To ma swoje zady i walety. Z jednej strony jest więcej pisania i i...
Czytaj więcej

Tryb Flashback

Tryb flashback umożliwia oglądanie danych w bazie, w takim stanie w jakim były w określonym punkcie w czasie. Stan danych będzie pochodził z przestrzeni UNDO, a to oznacza że dostęp do stanu z przeszłości będzie możliwy tylko wtedy,gdy oryginalne postaci danych nie zostaną nadpisane. Aby wykorzystać...
Czytaj więcej

Funkcje strumieniowe

Istnieje możliwość tworzenia w PL/SQL na których wyniku możemy operować tak jak na tabeli – mam na myśli stosowanie SELECT, warunków WHERE i sortowania. Jest możliwość zastosowania funkcji zwracającej tablicę typu obiektowego, jednak stosowanie takich typów nie należy do wygodnych. Ponadto trzeba bę...
Czytaj więcej

Uprawnienia w PL/SQL – AUTHID

Domyślnie wszelkie programy napisane w PL/SQL działają z uprawnieniami twórcy. To oznacza, że jeśli stworzę funkcję korzystającą z tabeli A będącej własnością użytkownika – twórcy lub wykorzystującą jego uprawnienia, a następnie nadam uprawnienia do wykonywania tej funkcji innemu użytkownikowi, to t...
Czytaj więcej

Wyjątki w operacjach masowych

Podczas przetwarzania instrukcji FORALL w operacjach masowych mogą pojawić się wyjątki. Przypuśćmy że ładujemy do tabeli milion wierszy, a tylko jeden z nich spowoduje wyjątek. Jeśli nie obsłużę go w żaden sposób, nastąpi automatyczny rollback. Jeśli nawet obsłużę wyjątek na poziomie bloku, przetwar...
Czytaj więcej

Transakcje autonomiczne

Bywają sytuacje kiedy chcę uniezależnić jedną transakcję od innej. Wytłumaczę to na przykładzie. Przypuśćmy że chcę założyć wyzwalacz który będzie wstawiał do tabelki z logami informację kiedy ktoś wykona update na tabelce employees. Najpierw tworzę tą tabelkę, sekwencja też się przyda: Tworzę wyzwa...
Czytaj więcej

Poziomy izolacji w Oracle

Wprowadzenie Współbieżność działania operacji to cecha wszystkich współczesnych baz danych. Oznacza to, że jedna operacja może modyfikować dane podczas gdy inna te same dane odczytuje, lub dwie operacje odczytują te same dane. To pociąga za sobą pewne komplikacje odnoszące się do spójności danych i ...
Czytaj więcej