Ilość artykułów: 39

Podkategoria: PL/SQL

Instrukcja NULL

  Instrukcja NULL nie robi nic. Wykonanie programu przechodzi linię niżej. Tą instrukcję stosujemy gdy z powodu zasad dotyczących niektórych struktur PL/SQL musi zostać wykonana jakakolwiek konstrukcja. Przykładem może być pusta procedura, zasady dotyczące GOTO lub np. w sekcji obsługi błędów w klau...
Czytaj więcej

Instrukcja GOTO

Instrukcja GOTO służy do przeniesienia wykonywania w inne miejsce bloku. Możemy dzięki niej stworzyć etykietę i umieścić ją w wybranym miejscu bloku, a następnie „przeskoczyć” do niej z innego miejsca przy pomocy GOTO. Po napotkaniu na instrukcję GOTO wykonywanie przechodzi do następnej instrukcji n...
Czytaj więcej

Wyzwalacze typu INSTEAD-OF

Na niektórych widokach nie można wykonywać operacji DML (kasowania, zmiany, dodawania wierszy) . Przykładem może być widok oparty o połączone tabele: Ponieważ w tym widoku znajdują się dane pochodzące z dwóch tabel, nie mogę na nim wykonać operacji delete i muszę zastosować wyzwalacz typu instead-of...
Czytaj więcej

Klauzula FOR UPDATE

Przy użyciu klauzuli FOR UPDATE możemy zablokować wiersze do edycji przez inne sesje. Działa to na zasadzie transakcyjnej blokady zasobów. Jeśli my wykonamy jakiś UPDATE lub DELETE, wiersze których te polecenia zostaną zablokowane do czasu zatwierdzenia lub wycofania transakcji. W tym czasie inne se...
Czytaj więcej

Klauzula NOCOPY

Klauzulę NOCOPY możemy stosować przy parametrach OUT oraz IN OUT. Sprawia ona że wartość przekazana przez parametr nie jest kopiowana (jak to się dzieje domyślnie) a przekazywana jest referencja. To oznacza, że przekazywany jest wskaźnik do obszaru pamięci, a nie wartość jako taka. Efekt jest taki, ...
Czytaj więcej

Funkcje deterministyczne

Funkcje deterministyczne Najpierw wyjaśnijmy, co to znaczy że funkcja jest lub nie jest deterministyczna. Funkcja jest deterministyczna wtedy, kiedy dla takich samych parametrów zwróci zawsze ten sam wynik. To oznacza, że taka funkcja musi działać zawsze w ten sam sposób, a na wynik nie powinny wpły...
Czytaj więcej

Klauzula returning

Klauzula RETURNING W PL/SQL istnieje opcjonalna klauzula RETURNING INTO pozwalająca na zapisanie do zmiennej wartości pochodzących z rekordu wstawianego przez polecenie INSERT lub modyfikowanego przez UPDATE. Taka możliwość staje się bardzo użyteczna, gdy zechcemy uzyskać ID pochodzącego z sekwencji...
Czytaj więcej