Ilość artykułów: 7

Podkategoria: Zaawansowana JavaSE

Synchronizacja wątków

W tym artykule zajmiemy się problemem współdzielenia zasobów przez kilka wątków. Zakładam, że czytelnik poznał już podstawy programowania w Javie, a także podstawową wiedzę o wątkach. Mam tu na myśli używanie obiektów Thread i Runnable. Błędy wynikające z braku synchronizacji Rozważmy poniższy przyk...
Czytaj więcej

Sterowanie wątkami

Pisząc programy wielowątkowe bardzo często musimy zapewnić nie tylko synchronizację wątków (wykonywanie jakiegoś kodu tylko przez jeden wątek naraz), ale też wykonanie operacji we właściwej kolejności. Albo wykonanie części operacji przez jeden wątek, potem części operacji przez inny, potem znów wyk...
Czytaj więcej