Ilość artykułów: 19

Podkategoria: SQL

Instrukcja SELECT

Instrukcja select służy do pobierania danych z bazy. Instrukcja ta może być bardzo prosta, ograniczona jedynie do nazw pobieranych kolumn i nazwy tabeli. Jak również i bardziej złożona, gdzie w połączeniu z różnymi argumentami i funkcjami może wykonywać operacje na danych, m.in. obliczenia, formatow...
Czytaj więcej

Aliasy kolumn

Czasem zdarza się, że nazwy kolumn są mało zrozumiałe lub „mało przyjazne” dla użytkownika. W takim wypadku w wyniku zapytania możemy zamienić je na własne aliasy. Wpisujemy je od razu po nazwie kolumny, którą wyświetlamy. Opcjonalnie możemy uzyć słówka „as” pomiędzy nazwą kolumny a tworzonym aliase...
Czytaj więcej

Manipulowanie danymi

Wstawianie wierszy do tabel [insert] Najprostsza forma polecenia aby wstawić nowy wiersz do tabeli posiada następującą konstrukcję: INSERT INTO nazwa_tabeli VALUES (wartość_dla_kolumny1, wartość_dla_kolumny2); Słowo into jest opcjonalne i nie musimy go pisać. Przy użyciu powyższego zapytania musimy ...
Czytaj więcej