Ilość artykułów: 19

Podkategoria: SQL

Podzapytania

Podzapytania (zapytania zagnieżdżone), to nic innego jak instrukcje select, umieszczone wewnątrz innych instrukcji select. Podzapytanie może być użyte w dowolnej klauzuli w klauzuli from będziemy je wykorzystywać jako źródła danych, w klauzuli select jako odpowiedniki zmiennych lub funkcji, w klauzu...
Czytaj więcej

Modyfikator DISTINCT

Słowo kluczowe distinct służy do wyświetlenia wartości lub szeregu wartości bez powtórzeń. Stosuje się je w przypadku gdy chcemy wiedzieć jakie w ogóle wartości występują w danej kolumnie a nie interesuje nas ich częstotliwość występowania. Poniżej przykład wyświetlenia kolumny Color z tabeli SalesL...
Czytaj więcej

Operatory

Budując zapytania do bazy danych możemy korzystać z operatorów, które pozwalają porównywać, wykonywać operacje, łączenia i porównania wartości. Operatory arytmetyczne Pozwalają wykonywać operacje matematyczne na wartościach. Należą do nich: + , -, *, / Operator modulo % Zwraca on pozostałość z dziel...
Czytaj więcej