Ilość artykułów: 29

Kategoria: PostgreSQL

Zmiana parametrów

Zmiana parametrów dla sesji Aby sprawdzić aktualną wartość parametru systemowego wystarczy posłużyć się komendą SHOW: show nazwa_parametru; Chcąc zmienić wartość parametru dla sesji korzystamy z komendy SET. Pamiętaj jedynie że zmiana w ten sposób będzie obowiązywała tylko do momentu zakończenia poł...
Czytaj więcej

Replikacja

Skalowanie z użyciem replikacji Czy baza danych np. Google mogłaby być oparta na jednej bazie danych – jednym serwerze? Wątpliwe :) Jeśli zbiór danych musi być jeden a potrzebujemy mocy obliczeniowej wielu serwerów możemy do skalowania tego typu wykorzystać dostępną w PostgreSQL replikację. System k...
Czytaj więcej