Ilość artykułów: 29

Kategoria: PostgreSQL

PgPool

Instalacja Yum list pgpool* yum install pgpool-II-94 cat /etc/pgpool-II-94/pgpool.conf.sample > /etc/pgpool-II-94/pgpool.conf Edytujemy plik pgpool.conf i w parametrze listen_address zamieniamy localhost na * : ffff cat /etc/pgpool-II-94/pcp.conf.sample > /etc/pgpool-II-94/pcp.conf Edytujemy : /usr/...
Czytaj więcej

Indeksy

Proste indeksy B-Tree Aby mieć na czym pracować stworzymy sobie prostą tabelę i wypełnimy ją danymi: create table duza ( id serial primary key, wartosc integer not null ); insert into duza (wartosc) values (generate_series(1,2000000)); Odświeżymy też statystyki dla niej: vacuum analyze duza; Jak wid...
Czytaj więcej

Partycjonowanie tabel

Jeśli tabela jest duża, to koszt jej skanowania również nie należy do niskich. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy tabelę z olbrzymią ilością faktur. Faktury dotyczą poszczególnych okresów – miesięcy bądź kwartałów. Są gromadzone od 2 dekad. Zazwyczaj na potrzeby analityczne będziemy przetwarzali...
Czytaj więcej

Widoki zmaterializowane

Widoki zmaterializowane to taki rodzaj widoku, który przechowuje wynik zapytania. Bliżej im w zasadzie do tabel budowanych na zasadzie CREATE TABLE XYZ AS SELECT … niż do zwykłych widoków. Różnice jednak są takie, że na widokach zmaterializowanych nie można wykonywać operacji UPDATE, INSERT ani DELE...
Czytaj więcej

Logowanie wolnych zapytań

Możemy znać dziesiątki technik optymalizacyjnych, ale co nam po tym jeśli nie wiemy wobec jakich zapytań je stosować? W ramach tego artykułu ustawimy taką konfigurację, aby wszystkie zapytania których czas wykonania przekroczy wskazaną wartość pojawiały nam się w logu. Ponadto zadbamy o to aby widzi...
Czytaj więcej

Statystyki obiektów

Informacje podstawowe Statystyki służą lepszemu planowaniu wykonania zapytań. Odnoszą się np. do wielkości tabel, zróżnicowania danych w kolumnach etc. Im lepiej oddają one rzeczywisty stan danych, tym plany wykonania będą wydajniejsze. Mogą one być zbierane ręcznie z użyciem polecenia ANALYZE, lub ...
Czytaj więcej

Narzędzia systemu Linux

Vmstat VmStat to narzędzie pozwalające podglądać co się w danym momencie dzieje w systemie. Zrzuca co wskazany w sekundach czas migawki zawierające informacje o aktualnym obciążeniu systemu. Narzędzie wywołujemy z parametrem określającym w sekundach co jaki czas ma być wykonywany zrzut statystyk. Wy...
Czytaj więcej

Klastrowanie tabel

Operacja klastrowania służy takiemu rozłożeniu danych w tabeli, by wiersze mające te same wartości w wybranej zaindeksowanej kolumnie leżały obok siebie. Dzięki temu że dane są bliżej siebie, również odczytywanie ich będzie się odbywało szybciej. Wieść gminna niesie, że odczyty zakresowe i po wartoś...
Czytaj więcej