Ilość artykułów: 25

Kategoria: Android

Odtwarzanie dźwięku

Zaczniemy od najprostszego przykładu. Program zaraz po uruchomieniu odtworzy plik MP3 który będzie znajdował się w ramach samego programu. Zaczynamy od stworzenia projektu, oraz utworzenia podkatalogu o nazwie „raw” w katalogu „res” projektu. Następnie do podkatalogu raw wrzucamy utwór muzyczny w kt...
Czytaj więcej

Odtwarzanie Video

Odtwarzać możemy formaty MP4 (MPEG-4), AVC, 3GP. Mamy gotowy komponent który wystarczy przykleić gdzieś na aktywności. Sam plik video może znajdować się już w aplikacji, ale może się też znajdować np. na karcie SD. W tym przykładzie uruchomię plik video znajdujący się w aplikacji. W katalogu „res” a...
Czytaj więcej

Nagrywanie Video

Podczas nagrywania, potrzebny nam będzie podgląd na nagrywany obraz. W tym celu w pliku layoutu aktywności wstawiam komponent SurfaceView. Będzie robił za mini ekran kamery. Wielkość i szerokość tego podglądu ustawiłem na na tyle małe aby zmieściło się na większości ekranów telefonów z Androidem (pa...
Czytaj więcej

Grafika 2D

Aby wykonywać jakiekolwiek rysunki, będziemy potrzebowali płótna na którym będziemy rysować. Takie płótno będzie obiektem klasy Canvas. Tworzę zwyczajny projekt, a z ekranu głównego usuwam domyślnie pojawiający się tam kompontent textView1. Zasadniczo nasze płótno przykryje całość ekranu włącznie z ...
Czytaj więcej