Ilość artykułów: 25

Kategoria: Android

Czujnik zbliżeniowy

Obsługa czujnika zbliżeniowego jest bardzo podobna do omawianego wcześniej czujnika orientacji. Do ekranu przyklejam jeden TextView na którym będę wyświetlał wyniki: Podobnie jak i przy czujniku orientacji implementuję interfejs SensorEventListener. Kod metody onCreate jest praktycznie taki sam jak ...
Czytaj więcej

Widgety

Widgety to miniaturowe aplikacje które mogą być zagnieżdżone w innych aplikacjach. Najczęściej dotyczy to zagnieżdżania w aplikacji Home Screen tj. pulpitu. My zrobimy prosty widget który wyświetla wartość zmiennej x, a przy każdym kliknięciu guzika powiększa x o 1 i ponownie go wyświetla.  Plik lay...
Czytaj więcej