Ilość artykułów: 87

Kategoria: Java

Strumienie

W 8 wersji Javy pojawiły się strumienie. Pozwalają przetwarzać dane w postaci strumieni wykonując na nich np filtracje, agregacje, usuwać duplikaty etc. Słowem wiele rzeczy do wykonania których używa się języka SQL. Możemy na przykład zamienić kolekcję na strumień, zastosować na nim filtry i ponowni...
Czytaj więcej

Modyfikator static

Modyfikator static możemy stosować dla : zmiennych metod bloków kodu klas zagnieżdżonych   Modyfikator static dla pól klasy Jeśli pole w klasie poprzedzisz modyfikatorem static, stanie się ono wspólne dla wszystkich obiektów tej klasy. Wartość ustawiona w takim polu alokuje obszar pamięci tylko raz,...
Czytaj więcej

Składowe serwera

Katalogi serwera bin Wszelakie pliki binarne, w tym pliki odpowiedzialne za uruchamianie i zatrzymywanie serwera. conf Pliki konfiguracji serwera lib Miejsce na zewnętrzne dołączane do serwera biblioteki logs Miejsce składowania logów webapps Miejsce w którym przechowywane są zainstalowane aplikacje...
Czytaj więcej