Ilość artykułów: 339

Najnowsze artykuły

Formularz tabelaryczny

Jeśli chcemy modyfikować wiele wierszy naraz, najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie formularza tabelarycznego. Dzięki niemu, będziemy mogli edytować dane w tabeli w sposób podobny do edycji danych w Excelu. Wybieramy tworzenie formularza: Następnie „Tabular Form” Musimy zdecydować jakie możliw...
Czytaj więcej

Formularz typu Master-Detail

Jeśli mamy w bazie relacje typu master-detail (np. faktury i produkty w fakturach), do edycji takich danych świetnie nadają się formularze typu master-detail. Pozwalają edytować nie tylko wiersze rodzica , ale również wszystkie związane z nim wiersze – dzieci. Aby stworzyć taki formularz, wybieramy ...
Czytaj więcej

Wykorzystanie procedur PL/SQL

Z poziomu Apex'a mamy też możliwość wywoływania procedur składowanych. Dzięki własnościom formularzy, możemy też do wywoływanych procedur przekazać parametry. Tworzę przykładową procedurę składowaną z trzema parametrami: Tworząc stronę wybieram formularz: Tym razem wybieram „Form on a Procedure”: Wy...
Czytaj więcej

Elementy nawigacyjne – listy

Podczas tworzenia aplikacji dodawaliśmy kolejne podstrony i linki w menu do nich. Szczerze przyznam że nasze menu nie wygląda specjalnie estetycznie i dobrze byłoby to troszeczkę przerobić. Zrobimy sobie trzy zakładki: strona startowa , gdzie będzie lista wszystkich dostępnych raportów i formularzy ...
Czytaj więcej

Zarządzanie menu

Chcemy nieco uporządkować interfejs programu. W poprzednim rozdziale stworzyliśmy już elementy współdzielone z listami, teraz pozmieniamy kilka pozycji w menu. Ponieważ chcieliśmy usunąć z menu nadmiar linków, a mieć tylko trzy, czyli „strona główna” , „raporty”, „formularze” przechodzimy do edycji ...
Czytaj więcej

Wykorzystanie kalendarza

Z menu tworzenia strony wybieramy „Calendar” Nadajemy raportowi nazwę. Decydujemy też czy chcemy by do raportu prowadził link z menu: Wybieramy tabelę na podstawie której ma zostać utworzony raport, lub wprowadzamy zapytanie SQL. Pierwsza kolumna to kolumna identyfikująca wiersz, druga musi być typu...
Czytaj więcej

Wykorzystanie map

Z map w APEXie korzystamy w sposób bardzo zbliżony do wykresów. Bazą również jest zapytanie zawierające trzy kolumny. Zaczynamy od wyboru raportu typu Map Chart. W kolejnym kroku wybieramy rodzaj mapy jaki ma być zastosowany. Zwróćmy uwagę by była to mapa właściwego regionu, bo raport sam się nie do...
Czytaj więcej

Break i continue

Instrukcje break i continue Instrukcje break i continue służą do kontrolowania przepływu pętli. Break – całkowicie przerywa wykonywanie pętli Continue – przechodzi do następnego przebiegu pętli Zacznijmy od najprostszej pętli: for(int x=1;x<=10;x++){ System.out.println(x); } Powyższa pętla spowoduje...
Czytaj więcej

Modyfikator final

Modyfikator "final" można spotkać przy: zmiennych metodach klasach W każdym z przypadków oznacza coś innego.   Modyfikator final dla zmiennych Zastosowanie modyfikatora final w przypadku zmiennych sprawi że taka zmienna będzie musiała zostać zainicjalizowana przed końcem działania konstruktora, a po...
Czytaj więcej