Ilość artykułów: 335

Najnowsze artykuły

Grafika 2D

Aby wykonywać jakiekolwiek rysunki, będziemy potrzebowali płótna na którym będziemy rysować. Takie płótno będzie obiektem klasy Canvas. Tworzę zwyczajny projekt, a z ekranu głównego usuwam domyślnie pojawiający się tam kompontent textView1. Zasadniczo nasze płótno przykryje całość ekranu włącznie z ...
Czytaj więcej

Operacje masowe

  Na czym polegają operacje masowe i jaka jest korzyść z ich stosowania? Najlepiej będzie pokazać to na przykładzie. Na co dzień pracujemy z dużymi zbiorami danych, a więc każda korzyść czasowa w ich przetwarzaniu będzie dla nas znacząca. Przygotowuję więc całkiem sporą tabelkę będącą kopią tabeli e...
Czytaj więcej

Tworzenie przestrzeni roboczej

Aby móc tworzyć jakiekolwiek aplikacje, trzeba w pierwszej kolejności utworzyć przestrzeń roboczą w które się aplikacje znajdą. W ramach jednej przestrzeni roboczej możemy mieć wiele aplikacji. Użytkownicy utworzeni w ramach grupy roboczej będą wspólni dla wszystkich aplikacji w tej grupie. Aby utwo...
Czytaj więcej