Zapytania AJAX w AngularJS

Zapytania AJAX w AngularJS

 

Framework również oferuje możliwość skorzystania z wewnętrznej biblioteki która służy do tworzenia zapytań Ajax. Żeby z niej korzystać, np. w kontrolerze musimy się odwołać do jej nazwy, czyli $http.

 

angular.controller('AjaxowyController', function ($scope, $http) {

$scope.dane = [];

$http.get('dane.json').then(function (wynik) {

$scope.dane = wynik.data;

});

});

 

Kod zapisany powyżej działa w następujący sposób. Na samym początku zadeklarowaliśmy sobie zmienną przypisaną do scope’a o nazwie dane, do której dopisaliśmy wartość pustej tablicy. Dzięki temu podczas załadowania aplikacji razem z kodem html, nie utworzą się błędy które spowodują złe wyświetlanie ng-repeata. Następnie wykonaliśmy zapytanie do pliku dane.json metodą GET, które potem za pomocą „then” odebraliśmy i zaktualizowaliśmy zmienną dane o wynik z zapytania.