Zarządzanie atrybutami

Zarządzanie atrybutami

 

jQuery udostępnia szereg metod ułatwiających manipulowanie elementami HTML. Dotyczy to również atrybutów. Metoda `attr` pozwala na odczyt i modyfikację dowolnych atrybutów danego elementu. Przykładowy kod:

 

<a href="/kontakt">Kontakt</a>

<a href="/o-nas">O nas</a>

$(function(){

// odczyt atrybutu href

var href = $('a').attr('href')

console.log(href)

// zapis atrybutu

$('a').attr('href', '/contact')

})

 

Odczytywana jest wartość pierwszego znalezionego elementu. Zapis następuje dla wszystkich wybranych elementów. Atrybuty możemy również usuwać za pomocą metody `removeAttr()` - dla jednego lub wielu elementów jednocześnie.