Podstawy jQuery

Podstawy jQuery

 

jQuery to jedna z pierwszych bibliotek programistycznych języka JavaScript. Jej mottem jest "Pisz mniej, rób więcej". Zyskała swoją popularność łatwością użycia, co w porównaniu z czystym JavaScriptem pozwala na szybsze powstawanie oprogramowania. Jej głównymi atutami są: przeszukiwanie i manipulacja dokumentami HTML, obsługa zdarzeń, asynchroniczne żądania HTTP AJAX. Wprowadziła również wsparcie dla prostych animacji. jQuery wyróżnia się również wsparciem dla wielu przeglądarek i dużą społecznością programistów. Jest również łatwo rozszerzalna, istnieją tysiące pluginów, jeszcze bardziej uprzyjemniających pracę z JavaScript.

 

Użycie biblioteki jest bardzo proste - wystarczy dołączyć plik js do dokumentu HTML. Różne wersje jQuery dostępne są na stronie:

https://code.jquery.com/.

 

<script src=„https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>

 

Po dołączeniu biblioteki uzyskujemy dostęp do funkcji `jQuery` i jej skróconej wersji `$`. Założeniem jQuery jest wykonywanie określonych akcji na elementach HTML. Aby tego dokonać musimy być pewni, że HTML się załadował. Do tego służy poniższy fragment kodu:

$(document).ready(function(){

// kod

});

 

lub jego krótsza wersja

 

$(function(){

// kod

});

 

Po pełnym załadowaniu dokumentu HTML wywoływane jest zdarzenie `ready` przez co mamy pewność, że będziemy mieli dostęp do wszystkich zadeklarowanych elementów DOM.

Z funkcji `jQuery` możemy korzystać na dwa sposoby. Po pierwsze wywołanie funkcji z argumentem pozwala na wykonywanie na danym elemencie kolejnych metod np. `$(document).ready(...)`. Drugim przypadkiem jest wywoływanie globalnych metod biblioteki bezpośrednio na obiekcie `jQuery` np. `$.each(...)`.