Instrukcje warunkowe i pętle

Instrukcje Warunkowe

 

W JavaScript mamy możliwość tworzenia instrukcji warunkowych. Struktura wygląda następująco:

 

if (warunek) {

// kod który wykona się gdy warunek będzie spełniony

} else {

// kod w przypadku gdy warunek nie będzie spełniony

}

 

Polega to na tym że za pomocą operatorów porównania i logicznych tworzymy warunki na podstawie danych i zmiennych. W zależności od nich uruchamiamy konkretne bloki kodu.

Możemy również zagnieżdżać w sobie warunki na zasadzie else if:

 

if (warunek 1) {

// kod gdy warunek 1 będzie spełniony

} else if (warunek_2) {

// kod gdy warunek 1 nie będzie spełniony ale warunek // 2 już będzie

} else {

// kod gdy warunek 1 oraz warunek 2 nie zostaną // spełnione

}

 

Switch

Kolejną konstrukcją jest switch. Przyjmuje on jedną wartość i na podstawie tej wartości rozpatruje konkretne przypadki:

 

switch (owoc) {

case 'banan':

// kod który się wykona gdy owoc = ‘banan’

break;

case 'jabłko':

// kod który się wykona gdy owoc = ‘jabłko’

break;

case 'pomidor':

// kod który się wykona gdy owoc = ‘pomidor’;

break;

default:

// kod który się wykona jeśli żaden z warunków

// nie zostanie spełniony

}

 

Istnieje jeszcze możliwość utworzenia trójargumentowca. Występuje on w postaci wyrażenia i stosujemy go w następujący sposób:

 

var a = (warunek ? wartość_gdy_true: wartość_gdy_false);

 

Pętle

 

Pętle pozwalają wykonywać określone linijki kodu określoną ilość razy. Dla przykładu jeśli chcemy 10 razy powiększyć daną liczbę za każdym razem o 2, należy zastosować którąś z poniższych konstrukcji.

Każda z pętli ma specjalne operatory:

Konstrukcja for

Podstawowe zastosowanie tablicy wygląda w następujący sposób:

 

for (var i = 0; i < 10; i++) {

// kod który wykona się 10 razy

console.log(i);

}

 

Po pierwsze w nawiasie deklarujemy iterator, za pomocą var i = 0; Oczywiście nie musi być to akurat i, możemy skorzystać z każdej dowolnej innej nazwy. W tym przypadku potrzebny jest nam do warunku, który jest zadeklarowany zaraz po średniku, czyli i < 10. To znaczy że dopóki i jest mniejsze od 10 pętla będzie się wykonywać i będą występowały kolejne iteracje. Nie wykona się jeśli warunek nie będzie już spełniony. Zapis i++ to inkrementacja zmiennej i, która co każde wykonanie pętli powiększa ją o 1. Przekopiuj kod i wykonaj go w konsoli przeglądarki.

Konstrukcja while, do-while

Rożni się od pętli for tym że nie określamy iteratora, tylko pętla wykonuje się na podstawie warunku. Dopóki warunek jest spełniony, while będzie wykonywał kod w niej zawarty. Dlatego musimy pamiętać żeby zawsze umieszczać w niej możliwość przerwania jej działania, czy to za pomocą zmiany warunku czy operatora break. Inaczej kod który w niej się znajduje będzie się wykonywał w nieskończoność.

Wygląda w następujący sposób:

 

while (warunek) {

// kod który się wykona przy każdej iteracji

}

 

Wariacją tej pętli jest do-while, różni się od niej tym, że while w

przypadku z góry ustawionego warunku na false nie wykona się ani razu. Do-while, zawsze wykona się minimum jeden raz, ponieważ warunek jest sprawdzany dopiero po pierwszym wykonaniu.

Wygląda w następujący sposób:

 

do {

// kod który się będzie iterował i wykona się // przynajmniej raz

} while (warunek);