Instrukcja NULL

 

Instrukcja NULL nie robi nic. Wykonanie programu przechodzi linię niżej. Tą instrukcję stosujemy gdy z powodu zasad dotyczących niektórych struktur PL/SQL musi zostać wykonana jakakolwiek konstrukcja. Przykładem może być pusta procedura, zasady dotyczące GOTO lub np. w sekcji obsługi błędów w klauzuli WHEN OTHERS. Instrukcję tą stosuje się również podczas testowania programów.
 
Ponieważ pomiędzy BEGIN i END musi się znaleźć chociaż jedna instrukcja, wpisałem NULL który nic nie wykona, a warunek zostanie spełniony.