Maksymalna i aktualna ilość połączeń w Oracle

 

Sprawdzenie maksymalnej ilości jednoczesnych połączeń jest możliwe w słowniku:

SELECT NAME, VALUE FROM V$PARAMETER WHERE NAME='sessions';

Sprawdzenie ile mamy w tej chwili połączeń podpiętych jest zaś możliwe w ten sposób:

SELECT COUNT(*) FROM V$SESSION;

Oczywiście sprawdzenie obu rzeczy następuje z poziomu sysa.

Można oczywiście zmienić maksymalną liczbę połączeń:

ALTER SYSTEM SET SESSIONS=400 SCOPE=SPFILE;

Zmiana konfiguracji zostanie uwzględniona po restarcie.