Tworzenie tablespace'a

 

Jak szybko stworzyć tablespace? Masa jest w dokumentacji Oracle metod z dziesiątkami przełączników, znaczników a my tymczasem potrzebujemy zwykłego nowego tablespace'a który się automagicznie rozszerza pod wdrożenie jakiegoś CRMa.

create tablespace dane datafile 'c:\oraclexe\oradata\xe\dane.dbf' size 100M autoextend on next 10M; 

Z oraclowego na nasze:
dane - nazwa tablespace
datafile 'c:.......'  - określa gdzie ma leżeć nasz plik danych tego tablespace'a . Najlepiej by leżał tam gdzie inne pliki danych. To możemy sprawdzić zaglądając do słownika v$datafile
size 100M  - początkowa wielkośc tablespace'a. Określa jaka przestrzeń ma zostać zaalokowana na potrzeby pliku danych tego tablespace'a
autoextend on - czyli że ma się automatycznie rozszerzać.
next 10M - czyli że jak skończy się początkowo zaalokowana przestrzeń (w tym przypadku 100M) to tablespace ma zostać rozszerzony o kolejne 10M