Ustawienia sieciowe

 

Mechanizm Oracle Net umożliwia nam rozłożenie obciążenia związanego z aplikacjami bazodanowymi. Odpowiada za komunikację między klientem, a serwerem. Dzięki Oracle Net możliwa jest również konfiguracja serwer-serwer, gdzie każdy serwer obsługuje aplikację klienta, a także dysponuje możliwością połączenia się z innymi serwerami sieciowymi.
 
Deskryptory połączeń
 
Nazwy serwera i instancji są identyfikowane przy pomocy deskryptora połączeń. Określa on sposób komunikowania , nazwę serwera i nazwę usługi instancji używaną w czasie przetwarzania zapytania.
 
Ogólny format deskryptora wygląda w następujący sposób:
 
(DESCRIPTION=
(ADDRESS=
(PROTOCOL=TCP)
(HOST=HQ
(PORT=1521))
(CONNECT DATA=
SERVICE_NAME=XE)))
 
W tym deskryptorze zastosowaliśmy protokół TCP/IP, serwer o nazwie HQ i jego port 1521 (zarejestrowany numer używany przez Oracle dla mechanizmu Oracle Net), który powinien obsługiwać połączenie, a także zdefiniowaliśmy połączenie z instancją XE serwera HQ.
 
Nazwy usług sieciowych
 
Aby użytkownicy nie musieli wprowadzać deskryptora połączeń każdorazowo, możemy zdefiniować nazwy usług (lub aliasy), które odwołują się do deskryptorów. Nazwy usług znajdują się w plikuTNSNAMES.ORA. Ten plik powinien znajdować się na każdym serwerze bazodanowym, który jest w sieci (każdy klient i serwer powinien mieć kopię tego pliku).
 
 
Użytkownik, który chce się połączyć z instancją XE serwera localhost, może skorzystać z nazwy usługi XE.
 
SQLPLUS HR/HR@XE
Procesy nasłuchujące
 
Każdy serwer bazodanowy, który znajduje się w sieci musi posiadać plik LISTENER.ORA. Plik ten zawiera w sobie nazwy i adresy procesów nasłuchujących, a także wyszczególnia instancje, obsługiwane przez te procesy. Procesy nasłuchujące obsługują żądania połączeń pochodzące z klientów Oracle Net.
 
Przykładowa sekcja pliku LISTENER.ORA:
 
gdzie:
 
LISTENER – to nazwa procesu nasłuchującego
DESCRIPTION – pełni rolę kontenera adresów protokołów procesu nasłuchującego
ADDRESS – określa pojedynczy adres protokołu procesu nasłuchującego
PROTOCOL – nazwa protokołu służącego do łączenia z instancją
HOST – nazwa serwera
PORT – port służący do połączeń z instancją
 
Dodatkowo widzimy klauzulę:
 
DEFAULT_SERVICE_LISTENER = (XE),
 
która to informuje nas, z którą instancją połączymy się domyślnie łącząc się z serwerem, na którym zdefiniowany jest powyższy plik LISTENER.ORA.