Przywracanie do punktu w czasie

Możemy przywrócić bazę do określonego punktu w czasie, w tym celu wyłączamy, a następnie

uruchamiamy bazę do trybu mount:

 

SHUTDOWN IMMEDIATE;

STARTUP MOUNT;

 

Podajemy do którego momentu chcemy przywrócić bazę:

 

run{

set until time ”to_timestamp('12:00:00 01-09-2011','hh24-mi-ss dd-mm-yyyy')”;

restore database;

recover database;

}

Następnie uruchamiamy bazę, resetując archivelogi:

 

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

 

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: