Odtwarzanie dźwięku

Zaczniemy od najprostszego przykładu. Program zaraz po uruchomieniu odtworzy plik MP3 który będzie znajdował się w ramach samego programu.

Zaczynamy od stworzenia projektu, oraz utworzenia podkatalogu o nazwie „raw” w katalogu „res” projektu. Następnie do podkatalogu raw wrzucamy utwór muzyczny w którymś z formatów: wav, aac, mp3, wma, amr, ogg, midi

Wszystko co wrzucimy do podkatalogu res, jest automagicznie rejestrowane jako zasób dostępny z poziomu kodu.

Teraz już tylko mały szlif kodu głównej aktywności:

Kluczowe są tutaj linie 19-21. Żartowałem :) Interesują nas linie 16 i 17. W linii 16 tworzymy obiekt klasy MediaPlayer która jako taka służy do odtwarzania multimediów. Podczas tworzenia przekazujemy jako argumenty metody create : kontekts i zasób. Jak widać nie podajemy rozszerzenia pliku.

Linia 17 to uruchomienie odtwarzania zasobu któy wskazaliśmy w linii 16.

W sytuacji gdyby plik muzyczny który chcemy odtwarzać znajdował się poza aplikacją, np. na karcie SD nasz kod wyglądać by musiał tak:

MediaPlayer mp = new MediaPlayer();

mp.setDataSource(”/sdcard/rammstein/raise_raise.mp3”);

mp.prepare();

mp.start();