Model wielowymiarowy

Hurtownie często opisywane są jako struktury wielowymiarowe. Ale co to właściwie oznacza? Przypuśćmy że mamy do czynienia z hurtownią danych firmy szkoleniowej ;) Analizie podlega sprzedaż szkoleń z różnych dziedzin, w różnych okresach i różnych rejonach kraju. Informacje o transakcjach sprzedaży będą gromadzone w tabelce centralnej (nazywanej w hurtownianej nomenklaturze tabelą faktów), informacje rozszerzające do których odnoszą się wiersze z tabeli faktów znajdują się w tabelach wymiarów. Struktura przedstawiona poniżej jest klasycznym przykładem struktury schematu gwiazdy występującej bardzo często w hurtowniach danych.

Analitycy odpytują bazę w celu odpowiedzi na pytania takie jak:

  • Jaka była suma sprzedaży szkoleń z dziedziny DB2 na Śląsku w 2006 roku?

  • Jaki okres w historii firmy był najlepszy?

  • Która dziedzina szkoleń sprzedawała się najlepiej na Pomorzu w całym roku 2006?

Gdyby wyobrazić sobie przedstawienie tabel z poprzedniej ilustracji uzyskalibyśmy obraz jak powyżej. Taka struktura pozwala nam się poruszać po danych jak po swoistej przestrzeni, z tym że w tym przypadku nie jest to przestrzeń fizyczna tylko przestrzeń danych. Struktura typu gwiazda pozwala nam w łatwy sposób przeprowadzać analizy oparte o wiele wymiarów. Wymiarów może być oczywiście więcej niż 3, jednak ciężko byłoby to przedstawić jako rysunek ;)