Konsola tekstowa i wykorzystanie skryptów do zarządzania serwerem

Uprawnienia

Istnieje alternatywna tekstowa wersja Tomcat Manager’a służąca do zarządzania aplikacjami z użyciem wywołań po http. Idealnie nadaje się do podpięcia zarządzania aplikacjami poprzez skrypty. Aby ta funkcjonalność działała, musimy użytkownikowi z którego korzystamy dodać rolę manager-script. Robimy to edytując skrypt tomcat-users.xml znajdujący się w podkatalogu conf.

W naszym przypadku będzie się to sprowadzać do dodania drobnego wpisu do wcześniej utworzonego użytkownika:

Po tej zmianie należy oczywiście zrestartować serwer Tomcata żeby zmiany zostały uwzględnione.

Zatrzymywanie i uruchamianie aplikacji z poziomu konsoli / skryptu

Zatrzymywanie i uruchamianie aplikacji sprowadza się do wywołania odpowiednio skonstruowanego adresu URL. Można to wykonać choćby narzędziem wget (dostępnym w systemach Linux). Konstrukcja wywołania:

wget „http://uzytkownik:haslo@adres_ip:port/manager/text/

Aby zatrzymać aplikację wywołujemy :

wget „http://uzytkownik:haslo@adres_ip:port/manager/text/stop?path=Aplikacja” -O -

Aby uruchomić zatrzymaną:

wget „http://uzytkownik:haslo@adres_ip:port/manager/text/start?path=Aplikacja” -O -

wget "http://mapet:admin1@192.168.0.101:80/manager/text/stop?path=/Przykladowa" -O -

Lista wdrożonych aplikacji wraz z informacją o ilości sesji i stanie uruchomienia z poziomu konsoli

W trybie tekstowym możemy uzyskać listę wszystkich aplikacji i ich stanu korzystając z adresu wg formatu:

http://adres_ip:port/manager/text/list

Taki wynik można łatwo przeparsować choćby narzędziem GREP:

Przeładowanie aplikacji z poziomu konsoli

Przeładowanie aplikacji, podobnie jak jej zatrzymanie lub uruchomienie sprowadza się do wywołania odpowiednio skonstruowanego adresu URL. Można to wykonać choćby narzędziem wget (dostępnym w systemach Linux). Konstrukcja wywołania:

wget „http://uzytkownik:haslo@adres_ip:port/manager/text/reload?path=Aplikacja” -O -

wget "http://mapet:admin1@192.168.0.101:80/manager/text/reload?path=/Przykladowa" -O -

 

Sprawdzanie statusu serwera w trybie tekstowym

Aby uzyskać informacje o stanie serwera wystarczy wywołać adres wg zasady:

http://adres_ip:port/manager/text/serverinfo

Dane zwrotne dostajemy w postaci tekstowej, tak więc podobnie jak w przypadku listy aplikacji w trybie tekstowym, takie dane łatwo będzie dalej obrobić.

Sprawdzanie w trybie tekstowym sesji wskazanej aplikacji

Aby uzyskać informacje o stanie serwera wystarczy wywołać adres wg zasady:

http://adres_ip:port/manager/text/sessions?path=/nazwaaplikacji

Odinstalowywanie aplikacji z poziomu konsoli

Aby odinstalować aplikację należy wywołać URL wg zasady:

http://adres_ip:port/manager/text/undeploy?path=/nazwaaplikacji

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: