Aplikacja WEB do zarządzania serwerem – Tomcat Manager

Dostęp do aplikacji Tomcat Manager

Jest to aplikacja umożliwiająca instalację, usuwanie, aktualizowanie aplikacji wdrożonych na serwer, konfigurację użytkowników, grup, ról, źródeł danych i wielu innych. Domyślnie dostęp do niej jest zablokowany. Po dodaniu odpowiedniego użytkownika dostępna będzie pod adresem:

http://host:port/manager/html

w moim przypadku już ze zdalnego hosta (port został przestawiony na 80, dlatego nie trzeba go już podawać):

http://192.168.0.101/manager/html

Jeśli teraz spróbujesz uzyskać do niej dostęp ze zdalnego hosta, powinieneś zobaczyć taki komunikat:

Konfiguracja uprawnień dostępu do panelu zarządzania serwerem Tomcat

Przy próbie podłączenia się z tego samego hosta na którym zainstalowany jest Tomcat poprosi Cię o podanie użytkownika i hasła. Domyślnie Tomcat nie ma skonfigurowanych żadnych użytkowników i dlatego teraz musimy się tym zająć. Przechodzimy do edycji pliku conf/tomcat-users.xml i dodajemy do niego taki wpis:

 

 

Oczywiście w miejscu hasła podajemy jakieś swoje wymyślone :) Następnie restartujemy Tomcata i ponawiamy próbę uzyskania dostępu do panelu zarządzania z lokalnego hosta. Powinniśmy zobaczyć taki mniej więcej widok:

Dostęp z hosta zdalnego nadal jest zablokowany, dlatego musimy utworzyć specjalny plik konfiguracyjny który umożliwi nam dostęp do zarządzania tomcatem z użyciem Tomcat Managera przez sieć:

nano conf/Catalina/localhost/manager.xml

Wprowadzamy do niego następującą treść:

 

docBase="${catalina.home}/webapps/manager">

 

 

Nie ma już potrzebny ponownego restartowania. Przy ponownej próbie dostępu zostaniemy poproszeni o użytkownika i hasło które ustawiliśmy w tomcat-users.xml

Sprawdzanie statusu serwera

Aby sprawdzić stan serwera, aktualnie podpięte sesje, środowisko w którym działa Tomcat oraz informacje o samym Tomcacie, wybieramy przycisk „Server status” znajdujący się w prawym górnym rogu strony startowej Tomcata:

Powinniśmy zobaczyć taki mniej więcej obraz:

W górnej sekcji zobaczymy informacje o wersji Tomcata, środowiska javy, typie i wersji systemu operacyjnego. Mniej więcej pośrodku są informacje na temat środowiska Javy w ramach którego działa Tomcat. Tutaj znajdziesz informacje na temat przydzielonej do niego ilości pamięci. Na samym końcu znajdziesz listę podpiętych sesji.

Panel zarządzania aplikacjami

Poniżej przycisku „Server Status” na stronie startowej serwera Tomcat znajdziesz przycisk „Manager App”.

Znajdziesz tutaj listę zainstalowanych aplikacji :

Możesz więc zobaczyć co jest już wdrożone na serwerze, zatrzymać, przeładować lub odinstalować aplikację.

Poniżej znajduje się także sekcja umożliwiająca wdrożenie nowej aplikacji:

 

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: