Zmiana portu nasłuchu

Zmiana portu nasłuchu

Aby zmienić port nasłuchu serwera Tomcat z domyślnego 8080 na inny, wystarczy wyedytować plik conf/server.xml i odnaleźć sekcję widoczną poniżej:

następnie zmienić port na inny:

Jeśli chcesz zmienić porty nasłuchu Tomcata ponieważ porty domyślnie przez niego alokowane są zajęte, pamiętaj też o zmianie portu 8005 który również jest domyślnie otwierany w celu umożliwienia wyłączenia Tomcata:

Plik server.xml jest czytany tylko przy starcie Tomcata, a to sprawia ze aby nasze zmiany zostały utrwalone należy po edycji tego pliku zrestartować serwer.

bin/shutdown.sh

bin/startup.sh

Po zmianie możesz sprawdzić np. narzędziem nmap czy faktycznie otwarty został nowy port:

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: