Zmienne środowiskowe związane z serwerem TOMCAT

Zmienne środowiskowe związane z serwerem Tomcat

CATALINA_HOME

Zmienna określająca miejsce instalacji Tomcata.

CATALINA_OPTS

Przekazuje javie opcje do uruchomienia Tomcata

CATALINA_TMPDIR

Katalog na pliki tymczasowe tomcata (domyślnie wskazuje na podkatalog temp w katalogu instalacji Tomcata).

JAVA_HOME

Wskazuje miejsce instalacji używanej przez Tomcata Javy

JAVA_OPTS

Umożliwia ustawienie zmiennych środowiska Java

.

 

Ten artykuł jest elementem poniższych kursów: